Centrala Riscurilor Bancare (CRB) reprezinta o structura specializata in colectarea, stocarea si centralizarea informatiilor privind expunerea fiecarei institutii de credit din sistemul bancar romanesc fata de acei debitori care au beneficiat de credite si/sau angajamente, al caror nivel cumulat depaseste o suma-limita de raportare sau restantele mai mari de 30 de zile, precum si a informatiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de posesori.

Fiecare persoana declaranta este obligata sa raporteze la Centrala Riscurilor Bancare, la termenele si in conditiile prevazute in Regulamentul nr. 4/2004, privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor Bancare, informatia de risc bancar pentru fiecare debitor care indeplineste conditia de a fi raportat, respectiv ca institutia de credit sa fi inregistrat fata de acesta un risc individual, precum si informatia despre fraudele cu carduri constatate. Persoanele declarante la Centrala Riscurilor Bancare sunt institutiile de credit si societatile de credit ipotecar, in conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 200/2002, privind societatile de credit ipotecar, aprobata prin Legea
nr. 330/2003.
RAPORTARI. Informatia de risc bancar este informatia care este raportata de institutiile de credit, se prelucreaza si se difuzeaza de Centrala Riscurilor Bancare; informatia de risc bancar cuprinde datele de identificare a unui debitor, persoana fizica sau persoana juridica nonbancara si operatiunile in lei si in valuta prin care institutiile de credit se expun la risc fata de acel debitor. Informatia despre fraudele cu carduri este informatia raportata de institutia de credit referitoare la incalcarea prevederilor contractuale de posesorii de card de debit si/sau de credit si suma corespunzatoare nu este inregistrata la restante in propriile evidente.
Astfel, raportarile efectuate de persoanele declarante contin urmatoarele informatii:
datele de identificare a debitorilor fata de care institutia inregistreaza o expunere mai mare sau egala cu limita de raportare;
informatii privind fiecare dintre creditele si angajamentele de care debitorul beneficiaza: tipul creditului, termenul de acordare, tipul garantiei, serviciul datoriei, data acordarii si data scadentei, suma acordata, suma datorata utilizata si suma datorata neutilizata la momentul raportarii, suma restanta;
informatii privind persoanele fizice care nu indeplinesc conditia de limita de raportare si inregistreaza restante mai mari de 30 de zile;
informatii privind grupurile de persoane fizice si/sau juridice care reprezinta un singur debitor: denumire grup, cod grup, componenta grup;
informatii privind fraudele cu carduri produse de posesori: date identificare posesor card, tip card, valuta, data constatarii fraudei, suma fraudata.
Orice institutie de credit poate solicita Centralei Riscurilor Bancare, prin intermediul propriei persoane declarante, informatia de risc bancar referitoare la orice persoana fizica sau juridica nonbancara, cu conditia sa aiba acordul scris al persoanei respective.
REGISTRE. Baza de date a Centralei Riscurilor Bancare este organizata in patru registre:
1. Registrul central al creditelor (RCC) contine informatii de risc bancar raportate de institutiile de credit si este actualizat lunar;
2. Registrul creditelor restante (RCR) contine informatii de risc bancar referitoare la abaterile de la graficele de rambursare din cel mult ultimii sapte ani si este alimentat lunar de Registrul central al creditelor;
3. Registrul grupurilor de debitori (RGD) contine informatii despre grupurile de persoane fizice si/sau juridice care reprezinta un singur debitor si este alimentat lunar de Registrul central al creditelor;
4. Registrul fraudelor cu carduri (RFC) contine informatii despre fraudele cu carduri produse de posesori, raportate de institutiile de credit, si este actualizat online.
Sisteme similare de gestiune a informatiilor de credit functioneaza cu succes in tari din Uniunea Europeana cu un grad ridicat de intermediere financiara, cum sunt: Austria, Belgia, Franta, Germania, Italia, Portugalia, Spania etc.
INFORMARE. Centrala Riscurilor Bancare transmite lunar fiecarei persoane declarante, din proprie initiativa, informatia referitoare la riscul global pentru debitorii raportati de aceasta in luna respectiva, la restantele mai mari de 30 de zile inregistrate de persoanele fizice, la fraudele cu carduri, precum si informatii despre incidentele de plata ale persoanelor recenzate, utilizand formularul ""Situatia riscului global privind persoanele recenzate"" si informatia referitoare la grupurile de debitori raportate de persoana declaranta in luna respectiva, utilizand formularul ""Situatia grupurilor de debitori"".
Centrala Riscurilor Bancare transmite, la cerere, oricarei persoane declarante informatii referitoare la creditele restante pe ultimii sapte ani, evidentiate in Registrul creditelor restante, pentru oricare debitor raportat de aceasta in luna respectiva, utilizand formularul ""Situatia creditelor restante"". Situatia creditelor restante include si informatii referitoare la riscul global, la fraudele cu carduri, precum si informatii despre incidentele de plata ale persoanelor recenzate.

INFORMATII