Importul si exportul de instrumente de plata sub forma de numerar
In anul 2004, Romania si-a respectat angajamentele asumate referitoare la liberalizarea operatiunilor privind admiterea valorilor mobiliare si a unitatilor de plasament colectiv straine pe piata de capital romaneasca, precum si a operatiunilor privind importul si exportul de active financiare - instrumente de plata sub forma de numerar; conform angajamentelor din documentele de pozitie, aceste operatiuni de cont de capital nu se mai supun autorizarii BNR. Totodata, procesul de armonizare si simplificare a regimului valutar a continuat in anul 2005, cand au fost elaborate noul Regulament al BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar precum si normele de aplicare a acestuia, intrate in vigoare la 11 aprilie 2005. Actul normativ care reglementeaza problema importului si exportului fizic de instrumente de plata sub forma de numerar este Norma BNR nr. 6 din 1 aprilie 2005. OBLIGATIE. Persoanele fizice pot introduce sau scoate in/din Romania instrumente de plata in valuta si in moneda nationala (leu) sub forma de numerar, fiind obligate sa declare autoritatilor vamale romane instrumentele de plata sub forma de numerar aflate asupra lor care sunt egale sau depasesc echivalentul a 10.000 EURO/persoana /calatorie. Norma se aplica in mod corespunzator minorilor mentionati in pasaportul titularului, cand acestia calatoresc impreuna cu titularul pasaportului, precum si persoanelor fizice - reprezentanti sau imputerniciti legali ai persoanelor juridice sau ai altor entitati fara personalitate juridica. Prin instrumente de plata sub forma de numerar se intelege: a) valuta efectiva/moneda nationala (leu), respectiv numerarul sub forma bancnotelor si monedelor in circulatie; b) instrumentele negociabile la purtator incluzand: instrumentele monetare la purtator cum sunt cecurile de calatorie; instrumentele negociabile (cecuri, bilete la ordin si ordine de plata/ mandate) care sunt fie la purtator, andosate fara restrictii, intocmite catre un beneficiar nenominalizat, fie in acea forma in care titlul este transferat la livrare; instrumente (incluzand cecuri, bilete la ordin si ordine de plata/mandate) semnate, dar fara specificarea numelui beneficiarului. Nedeclararea la autoritatile vamale romane a instrumentelor de plata sub forma de numerar, in valuta si/sau in moneda nationala (leu), pe care persoanele fizice le au asupra lor la intrarea/iesirea in/din Romania si care depasesc limita stabilita in norma, constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare (amenda si confiscarea sumelor nedeclarate, aflate in plus fata de plafonul admis). Obligatia persoanelor fizice de a declara instrumentele de plata sub forma de numerar pe care acestea le introduc sau scot in/din Romania, potrivit prevederilor art.2, nu se considera a fi indeplinita daca informatiile sunt incomplete sau incorecte. Stefanica, Dutu & Asociatii, societate de avocati