In categoria solicitantilor eligibili pot intra societatile de leasing infiintate in conformitate cu legile in vigoare in Romania. Aceste credite sunt destinate sustinerii si dezvoltarii afacerilor derulate de societatile de leasing. Prin acest produs, bancile comerciale pun la dispozitia clientilor fondurile necesare achizitionarii bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing incheiate cu utilizatorii, persoane juridice sau fizice.

Contractele de leasing astfel finantate vor face referire la inchirierea unor bunuri mobile sau imobile, aflate in circuitul civil, noi sau second-hand.

Valoarea creditului nu va depasi 85% din pretul de achizitie al bunurilor ce urmeaza a fi cumparate si inchiriate in regim de leasing. Bancile care ofera aceste programe de finantare mai precizeaza ca perioada de creditare nu va depasi durata contractului de leasing. Durata imprumutului va fi de maximum cinci ani pentru bunurile mobile si de maximum 10 ani pentru bunurile imobile.

Garantiile sunt flexibile si se pot constitui chiar din bunurile care fac obiectul contractului de leasing, chirii/redevente, polite de asigurare etc. in principiu, aceste programe de creditare nu au termen-limita de aplicare.