Tranzactiile cu cladiri vechi, leasingul imobiliar si meditatiile acordate de profesori vor fi scutite de la plata taxei pe valoarea adaugata din 2007. Codul fiscal prevede ca va fi scutita de la plata TVA livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita, precum si a oricarui alt teren.

Aceste operatiuni sint scutite fara drept de deducere, dar exista dreptul de optiune pentru taxare pe baza notificarilor depuse de proprietari. Nu va fi insa scutita livrarea unei constructii noi.

Livrarea unei constructii noi inseamna, potrivit Codului fiscal, o livrare efectuata cel tirziu pina la 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari sau utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia. Totodata, veniturile obtinute pentru administrarea si depozitarea de actiuni, obligatiuni, titluri de participare, titluri de creanta si alte valori mobiliare vor deveni impozabile. Vor fi introduse o serie de scutiri de TVA, precum cele pentru serviciile publice postale, operatiunile de leasing cu bunuri imobile, vinzarea de terenuri de orice fel, cu exceptia celor construibile si vinzarea de constructii care nu sint noi.