Acțiunile Dracula Park nu vor fi listate la bursă inainte ca instanța să se pronunțe dacă terenul aferent investiției a fost cedat de stat in mod legal. Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) consideră listarea inoportună, se arată in răspunsul la o sesizare a parlamentarilor PNL Nicolae Vlad Popa și Eugen Nicolăescu față de intențiile societății Dracula Park. Chiar senatorul Popa a fost cel care a atacat hotărirea in contencios administrativ, iar următorul termen se va judeca miine. Contestația este motivată prin faptul că ar fi vorba de un act de donație ilegal, susține avocatul Gheorghe Piperea.

Gratuit pe 49 de ani

In prima parte a anului trecut, Guvernul Năstase a aprobat constituirea Parcului industrial turistic și de agrement Snagov pe terenul Complexului agrozootehnic Vlăsia din Snagov. In octombrie, fostul Executiv a decis să repartizeze pentru Parcul Dracula un teren de 486 de hectare de la ferma Vlăsia, aflat in proprietatea statului și in administrarea RA-APPS. Dreptul de administrare a terenului a fost acordat SC Parcul industrial și de agrement Snagov SA, pentru 49 de ani și cu drept de prelungire.

Conform proiectului, pe amplasamentul de la Snagov, in afară de parcul de distracții tematic, ar urma să fie amenajate un teren de golf, un hipodrom, un parc acvatic, o pistă de carting, un circuit auto și o zonă specială reprezentind Romania in miniatură.

Păgubiții lui Agathon

Dracula Park SA este inregistrată in evidențele CNVM ca societate emitentă de valori mobiliare, intrucit acțiunile societății au făcut obiectul unei oferte primare inițiale de vinzare. Prin oferta publică derulată in anul 2002, populația a cumpărat acțiuni Dracula Park in valoare de peste 20 de miliarde de lei. Titlurile societății nu au fost nici pină astăzi admise la tranzacționare pe Bursa Electronică RASDAQ sau pe Bursa de Valori București.