Cu o intarziere evaluata la 3 luni, Programul Operational Sectorial de Transport, prin care Romaniei ii sunt alocate peste 5 miliarde de euro, devine operational. O veste buna avand in vedere ca infrastructura de transport a tarii noastre este deficitara si ca din 1990 si pana in prezent reteaua de drumuri a crescut cu 9 procente, iar flota de transport, in perioada 2004-2007, a cunoscut o dinamica de 58%. Este bine, totusi, ca lucrurile s-au miscat si ca pot fi intocmite si inaintate proiecte ce vor putea fi finantate din fondurile europene. Insa aplicantii va trebui sa fie foarte atenti, deoarece criteriile apar ca extrem de dure. Totul incepe de la criteriile de eligibilitate si de selectie a proiectelor. Potrivit documentelor oficiale, proiectele trebuie sa fie eficiente din punct de vedere economic si sa aiba impact favorabil asupra economiei regiunii in care este localizat (atragerea investitorilor, economisirea timpului si a carburantilor, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, crearea de locuri de munca etc.), precum si asupra mediului ambiant.
Ele trebuie sa asigure crearea unor legaturi de transport mai bune intre regiuni si in interiorul regiunilor, intre centrele urbane ale regiunii si/sau intre centre urbane si zone adiacente periferice (urban/rural) care sa contribuie la scoaterea din izolare a zonelor defavorizate. Totodata, aceste proiecte trebuie sa respecte normele europene privind siguranta traficului si a calatorilor si, mult mai important, sa fie sustenabile dupa incetarea finantarii si sa dovedeasca existenta surselor de finantare pentru intretinere sau reparatii.

Drumul spre banii europeni

Accesarea fondurilor din Programul Operational Sectorial de Transport nu este o actiune usoara si nici drumul nu este prea scurt. Daca posibilul beneficiar este eligibil, atunci acesta completeaza o cerere de finantare si anexele aferente. Cererea este transmisa, apoi, Organismului Intermediar.
Acolo se trece la etapa verificarii conformitatii administrative, adica daca cererea a fost trimisa in termen, daca a fost completata corect si daca are toate avizele, studiul de fezabilitate al proiectului, precum si existenta documentelor care sa certifice sursa de cofinantare a proiectului. Se trece la evaluarea eligibilitatii proiectului dupa niste cerinte catalogate drept minime, cum ar fi natura beneficiarului, valoarea asistentei solicitate, nivelul de cofinantare, dar si durata proiectului. Depasita aceasta faza, se face evaluarea tehnica si financiara dupa obiectiv, rezultate, resurse, necesitate si capacitate de management. In final, proiectul este selectat conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare si prezentate in Documentul Cadru de Implementare, ceea ce conduce la aprobarea proiectului si la semnarea contractului de finantare.

Un vraf de documente

Probabil etapele de la completarea cererii de finantare pana la semnarea contractului nu par atat de dificile. Lucrurile se complica, insa, atunci cand vine vorba despre intocmirea dosarului de sustinere a proiectului.
Potrivit metodologiei in vigoare documentele necesare sunt:
- Statut, extras de la Registrul Comertului cu informatii despre actionari si capital social
- Bilanturile oficiale pe ultimii trei ani, inclusiv Contul de Profit si Pierdere
- Adeverinta ca solicitantul nu are datorii la bugetul de stat
- Cazier fiscal al reprezentantului legal al solicitantului si al reprezentantului tehnic
- Hotararea AGA de aprobare a cheltuielilor ce vor fi efectuate sau hotararea Consiliului Local
- Documente de confirmare a contributiei solicitantului
- Detalii privind contributia in natura, inclusiv rapoarte ale evaluatorilor independenti.
- Scrisoare de confort din partea bancii, in cazul imprumuturilor
- Declaratia partenerilor ca sunt de acord sa intre in proiect
- Aviz de mediu
- Analiza impactului de mediu
- Autorizatia de constructie, precum si alte avize solicitate de lege
- Titlu de proprietate pentru teren, informatii cu privire la valoarea respectivelor active sau act de concesiune insotite de rapoarte ale evaluatorilor independenti
- Contracte de inchiriere
- Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de ajutor public pentru achizitionarea respectivelor imobile, astfel: in ultimii 10 ani pentru cladiri si in ultimii 6 ani pentru terenuri
- Plan de afaceri
- Studiu de fezabilitate
- Analiza cost-beneficiu
- CV-urile persoanelor implicate in managementul implementarii proiectului.

(Va urma)