Arpad Dobre Angajatii cu munca la domiciliu trebuie sa stie ca au aceleasi drepturi ca orice salariat care lucreaza la sediul angajatorului (patronului). Potrivit Codului Muncii, sunt considerati salariati cu munca la domiciliu acei angajati care indeplinesc atributiile specifice functiei pe care o detin. Pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, salariatii cu munca la domiciliu isi stabilesc singuri programul de lucru. Totusi, nu au o libertate nemarginita, deoarece tot Codul Muncii prevede ca angajatorul are dreptul sa verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, in conditiile stabilite prin contractul individual de munca. Clauze contractuale obligatorii Potrivit site-ului Avocatnet, in afara elementelor obligatorii, prevazute in art. 17 din Codul Muncii, contractul individual de munca la domiciliu trebuie sa mai contina: precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu; programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului sau si modalitatea concreta de realizare a controlului; obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, a materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si a produselor finite pe care le realizeaza angajatul. Conform teoriei si practicii din domeniul legislatiei muncii, lipsa formei scrise atrage incidenta art. 16 alin. 2 din Codul Muncii. Potrivit acestuia, incheierea contractului pe perioada nedeterminata se prezuma (se presupune, se subintelege), iar partile pot face dovada prin orice mijloc de proba.