Veniturile obtinute in 2007 din peste cinci contracte de inchiriere trebuie declarate pana la data de 15 ianuarie 2008. Persoanele care au inchiriat sau subinchiriat mai mult de cinci proprietati vor fi impozitate ca avand venituri obtinute din activitati independente, si nu conform procedurilor aplicate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, ca in 2007. La stabilirea numarului de contracte generatoare de venituri din cedarea folosintei bunurilor nu se iau in calcul cele de arendare a bunurilor agricole. Conform Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, declararea se face prin completarea si depunerea declaratiei privind venitul estimat (formularul 220), pentru stabilirea platilor anticipate.