Potrivit Capitolului VIII din contractul aminitit, durata acestuia a fost stabilită la nouă luni de la data semnării de către toate părțile contractante.
Reprezentanții MCTI și ai Credit Suisse Securities Europe au agreat că acest contract a incetat să mai producă efecte juridice, ca urmare a expirării duratei lui de valabilitate, in conformitate cu Capitolul XX, art. 57.
De asemenea, ambele părți au convenit că nu au nici un fel de pretenții de la cealaltă parte decurgand din incheierea și executarea acestui contract.
Contractul de consultanță și servicii financiare a fost incheiat in vederea realizării ofertei publice inițiale secundare de valori mobiliare a MCTI, constand in vanzarea a pană la circa 45% din acțiunile Romtelecom, deținute de statul roman prin MCTI, inclusiv a asistării acestuia in procesul de listare pe piața bursieră internă și internațională și a efectuării tuturor activităților specifice acestor acțiuni.