Ministrul Transporturilor, Ludovic Orban, este optimist. Dupa intalnirea de saptamana trecuta de la Bruxelles, cu comisarul Danuta Hubner, acesta a anuntat ca Programul Operational Sectorial de Transport (POST) , care implica o finantare de peste 5 miliarde de euro in perioada 2007-2013, va fi adoptat pana in data de 15 iunie a acestui an. Reuniunea de la Bruxelles s-a concentrat, in principal, asupra unor aspecte precum politica de dezvoltare a sectorului transporturi in Romania si perspectivele de finantare a sectorului transporturi din Instrumente Structurale. Potrivit informatiilor Ministerului Transporturilor, discutiile au fost axate pe prezentarea strategiilor de dezvoltare a sectorului transporturi din Romania, care se refera in principal la alinierea sistemului national de transport feroviar la sistemul european, reabilitarea liniilor de cale ferata, modernizarea statiilor de cale ferata; alinierea sistemului national de transport rutier la sistemul european; alinierea sistemului national de transport pe Dunare la sistemul european; alinierea sistemului national de transport maritim la sistemul european; dezvoltarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare; modernizarea si imbunatatirea serviciilor, sigurantei si securitatii transporturilor; stimularea, incurajarea, consolidarea si liberalizarea pietei interne de transport in sistemul concurential; crearea conditiilor favorabile pentru rentabilizarea activitatii in transporturi; restructurarea in domeniul transporturilor.
Ministrul Orban a mai declarat ca Programul Operational pe Sectorul Transporturi va fi adoptat dupa ce Romania va finaliza Cadrul National Strategic de Referinta, care contine toate programele ope-rationale ce vor beneficia de sumele alocate pe diverse sectoare de catre Uniunea Europeana.

De ce avem nevoie de fondurile europene?

Programul Operational pe Sectorul Transporturi este foarte important pentru Romania. Banii alocati pot permite micsorarea decalajelor dintre tara noastra si UE, in special, in domeniul infrastructurii rutiere unde situatia este alarmanta. Fata de situatia anului 1990, reteaua rutiera s-a extins cu doar 9 procente. Astfel, potrivit datelor regasite in documentele oficiale, din totalul de retea de 79.454 km, 15.712 km (19,8%) sunt drumuri nationale si 63.742 km drumuri judetene si locale. Exista doar 211 km de autostrada. Reteaua este alcatuita din 20.880 km (26,3%) de drumuri pavate 2 20.200 km (24,4%) de drumuri cu imbracaminti usoare 3 si 38.374 km (48,3%) de drumuri pietruite si de pamant. In principiu, intreaga retea de drumuri nationale este pavata, in timp ce o mare parte a retelei de drumuri judetene si locale are doar imbracaminti usoare sau este nepavata. Densitatea globala a drumurilor publice este de 33,3 km/100 kmp. Aceasta valoare este foarte scazuta prin comparatie cu media UE 25 de 110km/100 kmp, sugerand accesibilitate scazuta la reteaua rutiera. Din totalul retelei rutiere nationale, 5.868 km (37,3%) sunt clasificate ca drumuri europene, in mod specific adecvate traficului international, dar sectoare lungi ale acestei retele nu respecta conditiile incluse in "Conventia Europeana asupra Principalelor Artere de Trafic International" (AGR).
Cu toate acestea, s-a convenit ca la data aderarii (1 ianuarie 2007), toate drumurile considerate pe TEN-T sa fie deschise vehiculelor ce respecta Directiva EC 96/53 cu referire la greutati si dimensiuni incluzand camioane cu incarcarea pe osie pana la 11.5 tone.
Numarul total al podurilor amplasate in reteaua drumurilor nationale este de 3.286, avand o lungime totala de 138.568 m. Majoritatea podurilor (95%) sunt construite din beton armat, restul fiind din structuri metalice si de alte tipuri. Dintre aceste poduri, 94 (cu o lungime totala de 4.131m) necesita reparatii urgente si aproape 50% sunt clasificate din punct de vedere tehnic ca fiind la limita acceptabilitatii sau mai jos. Accesul din drumurile nationale spre centrul localitatilor si municipiilor este necorespunzator si majoritatea localitatilor situate de-a lungul drumurilor nationale si europene nu au drumuri de ocolire.
Multe drumuri nationale si europene au o capacitate insuficienta, ducand la blocaje si, prin urmare, la cresterea duratei deplasarii, cresterea costurilor de exploatare a vehiculelor, accidente si deteriorarea mediului inconjurator. De mentionat faptul ca pentru accesarea fondurilor europene destinate acestui domeniu, cei care pot depune proiecte pentru finantare sunt atat autoritatile publice locale, precum si entitati private: autoritati publice, organizatii neguvernamentale sau societati comerciale. Oficialii Ministerului Transporturilor estimeaza ca portofoliul de proiecte care pot demara in acest an se ridica la aproximativ 400 milioane de euro.

Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport

Activitati eligibile:
- Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene;
- Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi din mediul urban (categoria 1, 2 si 3), precum si a retelei de strazi de categoria 4 din statiunile turistice;
- Constructia/reabilitarea/modernizarea soselelor de centura (cu statut de drum judetean);
- Construirea/modernizarea/reabilitarea de poduri si podete;
- Construirea/modernizarea/reabilitarea de pasaje rutiere si pasarele;
- Eliberarea si amenajarea terenului;
- Devierea retelelor de apa, electricitate, gaze si canal, telefonie;
- Amenajari pentru protectia mediului;
- Modernizarea si extinderea retelelor de utilitati existente in corpul drumului (apa, canalizare, electricitate, gaze, telefonie).

Criterii de eligibilitate si de selectie a proiectelor

Criterii de selectie:
- Proiectele trebuie sa fie eficiente din punct de vedere economic si sa aiba impact favorabil asupra economiei regiunii in care este localizat (atragerea investitorilor, economisirea timpului si a carburantilor, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, crearea de locuri de munca etc.), precum si asupra mediului ambiant;
- Proiectele trebuie sa asigure crearea unor legaturi de transport mai bune intre regiuni si in interiorul regiunilor, intre centrele urbane ale regiunii si/sau intre centre urbane si zone adiacente periferice (urban/rural);
- Proiectele trebuie sa contribuie la scoaterea din izolare a unor areale (zone unde dificultatile cadrului natural si evolutia economica au impiedicat reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport);
- Proiectele trebuie sa respecte normele europene privind siguranta traficului si siguranta calatorilor;
- Proiectele trebuie sa fie sustenabile dupa incetarea finantarii, sa dovedeasca existenta surselor financiare pentru intretinere, reparatii etc.;
- Studiile privind intensitatea si frecventa traficului rutier (impactul negativ al traficului greu asupra constructiilor si starii de sanatate a locuitorilor) sa demonstreze necesitatea construirii/reabilitarii drumurilor de centura.