Pentru aplicarea unitara a prevederilor OUG 68/2006 privind masuri pentru dezvoltarea activitatii in domeniul constructiilor de locuinte, potrivit careia fondul de locuinte destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari se constituie de catre consiliile locale din acele unitati administrativ-teritoriale, care au inregistrat peste 10 cereri formulate de catre persoane indreptatite, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT) propune definirea clara a acestor persoane indreptatite. MTCT considera ca persoanele indreptatite sunt persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulativ, conditiile - sunt titulare ale contractelor de inchiriere sau au avut calitatea de chiriasi, dovedita prin acte, la data retrocedarii pe cale administrativa sau judecatoreasca a locuintelor catre fostii proprietari sau mostenitorilor acestora; nu intra sub incidenta prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) si d) din OUG 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte; nu detin in proprietate o a alta locuinta, inclusiv casa de vacanta; nu au instrainat o locuinta dupa 1 ianuarie 1990; nu au beneficiat si/sau nu beneficiaza de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte; nu detin, in calitate de chirias, o alta locuinta din fondul locativ de stat. Au acces cu prioritate la locuintele din fondul constituit persoanele care au un venit mediu net lunar, realizat in ultimele 12 luni, cu cel putin 20% sub nivelul de venit net lunar stabilit anual; sunt persoane cu handicap, invalizi si/sau pensionari.
Pentru solutionarea cererilor persoanelor indreptatite sa li se repartizeze o locuinta, prin hotarari ale consiliilor locale se vor constitui comisii de analiza vor tine cont de conditiile de locuit ale solicitantilor; numarul copiilor si al celorlalte persoane care gospodaresc impreuna cu solicitantii; starea sanatatii solicitantilor sau a unor membri ai familiilor acestora si vechimea cererilor.
Fondul de locuinte destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari, apartin domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate si nu pot fi vandute.