Fiecare institutie publica va avea cite un consilier de comportament etic. Senatul a aprobat ieri proiectul pentru schimbarea si completarea legii privind Codul de conduita a functionarilor publici. Fiecare institutie publica va desemna astfel un consilier de conduita care se va ocupa de consilierea etica si de monitorizarea respectarii legislatiei. Potrivit actului normativ, consilierul va acorda asistenta functionarilor publici pentru respectarea normelor de conduita, va monitoriza aplicarea Codului si va intocmi rapoarte trimestriale de activitate.

Rapoartele tuturor institutiilor vor fi centralizate intr-o baza de date pentru identificarea cauzele incalcarii normelor de conduita, inclusiv a constringerilor si amenintarilor la adresa functionarilor. 60% dintre functionarii publici au incalcat, macar o data, Codul de conduita, constata raportul din ultimul trimestru, elaborat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

Folosirea expresiilor jignitoare, comportamentul agresiv, starea de ebrietate in timpul serviciului, nerespectarea programului de lucru, incalcarea regimului conflictului de interese si al incompatibilitatilor au fost principalele abateri.