Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a anuntat ieri ca au inceput procedurile de autorizare a entitatilor care vor administra fondurile de pensii facultative, iar din luna februarie 2007 va incepe procesul de colectare a primelor contributii in acest sistem. Mircea Oancea, presedintele CSSPP a afirmat ca sunt 10-15 companii (din domeniul asigurarilor si cateva banci) interesate sa-si depuna documentatia pentru autorizare iar intregul proces de autorizare va dura trei luni. Fondurile de pensii facultative vor putea fi administrate de trei tipuri de entitati - societatile de pensii nou constituite avand ca unic obiect de activitate colectarea, administrarea si investirea contributiilor, societatile de asigurari care functioneaza in baza autorizarii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) si, respectiv, societatile de administrare a investitiilor, autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM). Pilonul III de pensii (pensiile facultative), alaturi de pensiile private obligatorii (pilonul II) vin sa completeze actualul sistem de pensii de stat. Pensiile private obligatorii se estimeaza vor fi operationale in cursul anului 2007.
Maxim 15%
din venitul brut
Legea 204/2006 privind pensiile facultative, asa-numitul pilon III, a intrat in vigoare in luna martie, dupa publicarea in Monitorul Oficial. Potrivit acestei legi, nivelul contributiei la pensia facultativa se va ridica pana la 15% din venitul lunar impozabil al persoanei inscrisa la fondul de pensii iar contributia angajatului este deductibila, in limita echivalentului in lei a 200 euro intr-un an fiscal. Contributia poate fi impartita intre angajat si angajator, potrivit contractului colectiv de munca sau protocolului incheiat cu reprezentantii angajatilor. Aceeasi facilitate fiscala se acorda angajatorilor pentru suma reprezentand contributiile la fondurile de pensii, la calculul profitului impozabil, in limita sumei reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant.
Astfel, dreptul de pensie facultativa se deschide, la cererea participantului, cu indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative: participantul a indeplinit varsta de 60 de ani; au fost platite minimum 90 de contributii lunare; activul personal este cel putin egal cu suma necesara obtinerii pensiei facultative minime prevazute prin normele CSSPP.
Pensie de 140 de euro
Potrivit presedintelui CSSPP, in urma unei contributii lunare de 20 de euro pe o perioada de 25 de ani, se estimeaza ca pensia facultativa va fi in cuantum de 140 de euro pentru o perioada de 15 ani. Oancea a precizat ca aceste estimari sunt bazate pe calculele operatorilor din piata si vizeaza un randament mediu anual de 7%, in euro. Oancea a afirmat ca un randament mediu anual de 7% in euro ar fi unul foarte bun si ca randamentele fondurilor de pensii vor depinde mult de profesionalismul administratorilor. Mircea Oancea a estimat ca in primul an aproape 300.000 de persoane vor participa la fondurile de pensii facultative. Daca un fond de pensii pe pilonul III nu atrage in trei ani cel putin 50.000 de participanti i se va retrage autorizatia de functionare. Un participant la un astfel de fond se transfera la un alt fond, fiindu-i transferate lichiditati reprezentand echivalentul activului personal (numarul de unitati de fond inmultit cu valoarea unitatii de fond in ziua respectiva). Daca transferul este solicitat mai devreme de doi ani, acesta va suporta o penalitate de maximum 5% din activul personal. De asemenea, nu exista posibilitatea retragerii din sistem, iar participantului nu i se poate constitui drept de pensie inainte de implinirea varstei de 60 de ani, exceptie fiind cazurile de deces sau invaliditate.
In normele elaborate de CSSPP se arata ca dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana vor putea veni orice entitati autorizate sa administreze fonduri de pensii facultative intr-un stat membru al UE sau apartinand Spatiului Economic European. In plus, de la data derarii Romaniei la UE, orice cetatean roman poate adera la un fond de pensii facultative autorizat intr-un alt stat membru al UE sau apartinand Spatiului Economic European.