Persoanele fizice care realizeaza tranzactii bursiere vor completa declaratii pe propria raspundere in care vor preciza pretul de achizitie si data dobandirii titlurilor si vor avea posibilitatea sa solicite companiilor de brokeraj o fisa de portofoliu care va include si impozitul retinut. Societatea de intermediere va oferi investitorilor, la sfarsitul anului, la cerere, o fisa de portofoliu, care va evidentia castigul sau pierderea realizate din transferul actiunilor, precum si cuantumul impozitului calculat si retinut in cursul anului fiscal de catre broker. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a emis, recent, o noua instructiune privind metodologia de determinare, retinere si virare a impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare. In instructiunea aflata in vigoare se mentioneaza ca pentru valorile mobiliare primite in urma unei succesiuni, pretul de cumparare este cel platit de catre defunct la data cumpararii actiunilor respective determinat pe baza de documente justificative sau valoarea inscrisa in certificatul de succesiune emis de notar. Castigurile obtinute din tranzactiile pe piata de capital sunt impozitate cu cote diferentiate, de 1% si 16%, in functie de perioada de detinere a actiunilor. Astfel, cota de 1% este aplicata pentru detinerile mai vechi de un an, iar investitorii care pastreaza actiunile in portofoliu mai putin de un an platesc un impozit de 16%. Aceeasi regula se va aplica si anul viitor, impozitul fiind aplicat asupra castigului net anual al fiecarui contribuabil. La sfarsitul anului fiscal, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat, pe baza careia autoritatile fiscale stabilesc impozitul datorat, respectiv suma de recuperat. Pe baza documentului, administratia fiscala stabileste impozitul si emite o decizie de impunere anuala, luand in calcul si suma retinuta la sursa ca plata anticipata. Pe parcursul anului, castigul sau pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale, reprezinta diferenta pozitiva sau negativa dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare pe tipuri de titluri de valori, diminuata cu costurile aferente tranzactiilor. Determinarea acestei valori se realizeaza la data incheierii fiecarei tranzactii. La sfarsitul anului fiscal, intermediarii sau platitorii de venit trebuie sa calculeze pentru fiecare contribuabil castigul sau pierderea anuala pentru tranzactiile efectuate in cursul anului si sa-i transmita aceste informatii. Castigul net anual se determina ca diferenta dintre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. Acest castig se calculeaza pe baza declaratiei de venit.