Se aduce la cunostinta amatorilor ca, in ziua de 20 octombrie 1938, orele 9 a.m., se va tine in localul Ministerului Muncii, Sanatatii si Ocrotirilor Sociale (sala de licitatii), calea Grivitei Nr. 64-66, licitatiunea publica cu oferte inchise si sigilate, pentru aprovizionarea a o parte din efectele spitalicesti si imbracaminte, nepredate de unele case furnizoare din contractele incheiate cu Ministerul in anii trecuti: 20.000 mtr zefir Md.XXX bis, 8000 perechi ciorapi de bumbac ptr. barbati si 767 costume postav, ptr. barbati.
Licitatiunea se va tine in conformitate cu art. 88 -110 din Legea Contabilitatii publice, regulamentul si normele generale, publicate in Monitorul Oficial Nr. 127 din 1931.
Caietele de sarcini si listele de cantitati se pot vedea la Directiunea Materialelor, str.Piata Amzei Nr. 17, Bucuresti, in fiecare zi de lucru, orele 11 -13 a.m.
Amatorii de a concura vor oferta in plic separat si garantia provizorie de 5 la suta in recipisa Casei de Depuneri si Consemnatiuni.
Ministru dr. Combiescu,
Director general Al. M. Verussi
ZIUA, 17 octombrie 1938