In urma publicarii de catre ZIUA a articolului cu titlul "Militienii soselelor democrate", aparut in data de 11 octombrie 2006, Ministerul Administratiei si Internelor ne-a trimis un drept la replica. ZIUA va publica, conform deontologiei jurnalistice, in serial, punctul de vedere prezentat de Ministerul Administratiei si Internelor, intrucat acesta este foarte stufos - mult mai mare decat articolul propriu-zis - in plus contine anumite interpretari care se cuvin a fi clarificate.
"In urma publicarii, in cotidianul ZIUA, a articolului cu titlul <<Militienii soselelor democrate>>, aparut in data de 11 octombrie 2006, Ministerul Administratiei si Internelor doreste sa faca urmatoarele precizari, in vederea asigurarii unei informari corecte a cetatenilor.
In articol se fac unele aprecieri critice la adresa <<Noului Cod Rutier>>, pe care <<Guvernul sovaie sa-l puna in vigoare>> si ale carui prevederi <<intaresc excesiv puterea politistului in detrimentul drepturilor omului si al legilor in vigoare>>. De asemenea, se afirma ca "noul cod rutier" anuntat ca un "<<produs>> inspirat din legislatia similara a Uniunii Europene" incalca atat legile in vigoare, cat si pe cele universale care garanteaza drepturile fundamentale ale omului.
Sunt criticate, in principal, prevederi ale O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, introduse prin Legea nr.49/2006 (publicata in M.Of. al Romaniei, partea I nr. 246 din 20 martie 2006), ale carei dispozitii (devenite parte integranta a ordonantei de urgenta) urmeaza a intra in vigoare la 1 decembrie. De asemenea, tangential, sunt criticate si unele prevederi ale Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002, adoptat de Guvern in sedinta din 4 octombrie a.c., respectiv ale O.U.G. nr.63/2006.
Prezentam, punctual, criticile din articolul de referinta
"O incalcare a normelor in vigoare este aliniatul 6 unde se prevede ca "pentru amenzile contraventionale in valoare de pana la 20 de puncte amenda (n.r. - sapte milioane lei vechi) contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute de lege". Acest aliniat contravine flagrant legii, intrucat agentul constatator nu are voie sa incaseze bani de la contravenient. "Prin asa-zisa noua reglementare, este practic liberalizata spaga catre agentul de circulatie."
"<<In cazul prevazut la alin.(6), agentul constatator elibereaza contravenientului chitanta reprezentand contravaloarea amenzii,>>, nemaifiind necesara incheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei daca nu se dispune si o sanctiune contraventionala complementara" Si acest aliniat contravine Ordonantei 2/2001, care reglementeaza clar regimul contraventiilor.
Afirmatia potrivit careia norma legala citata "contravine flagrant legii" este neadevarata, in conditiile in care O.G. nr.2/2001 (vizata de autor) prevede in art.28 alin.(1) urmatoarele: "Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia".
Pe de alta parte, prevederile O.U.G. nr.195/2002 nu pot "contraveni" celor ale O.G. nr.2/2001, in conditiile in care vorbim de doua acte normative care au putere de lege. Asa fiind, O.U.G. nr.195/2002 nu face altceva decat sa stabileasca o procedura simplificata, pentru situatiile in care contravenientul recunoaste fapta si plateste pe loc amenda stabilita, procedura care il scuteste pe cel in cauza de indeplinirea altor formalitati.
Referirea la "liberalizarea spagii" este fara temei, in contextul in care, pe de o parte, posibilitatea platii pe loc a fost consacrata prin Legea nr.32/1968 si reluata de O.G. nr.2/2001, iar pe de alta parte, chitantele eliberate sunt din categoria celor cu regim special, care sunt supuse verificarii de persoanele in drept".
ZIUA precizeaza ca tocmai pentru plata amenzilor, primariile au investit masiv pentru crearea unor astfel de centre. Exista, spre exemplu, in Sectorul 6 al Capitalei, un centru care este deschis si sambata. Atata timp cat sunt invocate legi care au fost in vigoare prin anul 1968 ne punem serioase intrebari daca noul Cod rutier are ceva in comun cu cele practicate in statele UE. Cat despre "liberalizarea spagii" este lesne de inteles ca aceasta nu are nimic de-a face cu chitantele cu regim special, care pot fi ce-i drept verificate. Cu alte cuvinte s-a legalizat practic, prin interventia politistului, trocul pentru amenzi. Nu incercam sa ii protejam pe cei care gresesc, dar este normal ca legea sa fie valabila pentru toata lumea, fara interventia subiectiva a politistului. Altfel se ajunge la negocieri precum "da-mi amenda cea mai mica si sunt si eu dragut". La asa ceva se va ajunge in contextul actual. Trebuie spus ca in ultimii ani, in Romania, politistul nu putea sa ia banii direct de la contravenient! Din explicatiile date se constata ca semnatarii dreptului la replica nu cunosc legile tarii. Exista Ordonanta nr. 8 din 19 ianuarie 2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Acolo, tocmai pentru a mai elimina din contactul cu politia, scrie negru pe alb "se elimina obligativitatea pentru platitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plata emisa de Ghiseul virtual de plati catre agentul constatator sau organul din care acesta face parte". La art. 88 ind 1. alin 6 "o copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, in termenul prevazut de lege". Daca juristii Ministerului nu cunosc legislatia in vigoare ne vedem obligati in a-i informa. (M.I.T.)