In urma publicarii de catre ZIUA a articolului cu titlul "Militienii soselelor democrate", aparut in data de 11 octombrie 2006, Ministerul Administratiei si Internelor ne-a trimis un drept la replica. Ziarul ZIUA va publica, conform deontologiei jurnalistice, in serial, punctul de vedere prezentat de Ministerul Administratiei si Internelor, intrucat acesta este foarte stufos - mult mai mare decat articolul propriu-zis - in plus contine anumite interpretari care se cuvin a fi clarificate.
"In urma publicarii, in cotidianul ZIUA, a articolului cu titlul "Militienii soselelor democrate", aparut in data de 11 octombrie 2006, Ministerul Administratiei si Internelor doreste sa faca urmatoarele precizari, in vederea asigurarii unei informari corecte a cetatenilor.
In articol se fac unele aprecieri critice la adresa "Noului Cod Rutier", pe care "Guvernul sovaie sa-l puna in vigoare" si ale carui prevederi "intaresc excesiv puterea politistului in detrimentul drepturilor omului si al legilor in vigoare". De asemenea, se afirma ca "noul cod rutier" anuntat ca un "produs" inspirat din legislatia similara a Uniunii Europene incalca atat legile in vigoare, dar si pe cele universale care garanteaza drepturile fundamentale ale omului.
Sunt criticate, in principal, prevederi ale O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, introduse prin Legea nr.49/2006 (publicata in M.Of. al Romaniei, partea I nr. 246 din 20 martie 2006), ale carei dispozitii (devenite parte integranta a ordonantei de urgenta) urmeaza a intra in vigoare la 1 decembrie. De asemenea, tangential, sunt criticate si unele prevederi ale Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, adoptat de Guvern in sedinta din 4 octombrie a.c., respectiv ale O.U.G. nr. 63/2006.
Prezentam, punctual, criticile
din articolul
de referinta
1. Si daca tot se spune ca reglementarile sunt inspirate din cele aplicate in UE, ministerul de resort ar trebui sa ne informeze in ce tara a Uniunii o simpla amenda (contraventie), depaseste valoarea a doua salarii medii pe economie.
Art.98 din O.U.G. nr. 195/2002 (norma a fost introdusa, in formularea actuala, prin Legea nr. 49/2006) prevede ca: "(1) Amenzile contraventionale se stabilesc in cuantumul determinat de valoarea numarului punctelor-amenda aplicate. (2) Un punct-amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotarare a Guvernului". De asemenea, ordonanta de urgenta stabileste clase de sanctiuni, care prevad aplicarea a 2 la 20 de puncte-amenda (in cazul persoanelor fizice), respectiv a 21 la 100 de puncte-amenda (in cazul persoanelor juridice).
Aplicarea acestor sanctiuni se face prin raportare la gravitatea faptelor, astfel ca valoarea ridicata a cuantumului unor amenzi este pe deplin justificata. De exemplu, aplicarea a 20 de puncte-amenda se face in situatia "conducerii pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic", o asemenea fapta constituind un pericol major pentru ceilalti participanti la trafic.
Asupra cuantumurilor amenzilor se poate oricand discuta, insa valorile stabilite de O.U.G. nr. 195/2002 nu sunt o inovatie legislativa, exemple similare putandu-se gasi in legislatia romana in vigoare. Dam ca exemplu, amenzile aplicate potrivit O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, care sanctioneaza contraventional conducatorii auto cu amenda cuprinsa intre 3000 si 4000 lei, ori cele aplicate potrivit O.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, care sanctioneaza conducatorii auto cu amenda cuprinsa intre 500 si 5000 lei sau operatorii rutieri (persoane juridice) cu amenda cuprinsa intre 1000 si 15.000 lei".
ZIUA doreste sa precizeze ca un calcul simplu de aritmetica arata ca daca inmultim cele 20 de puncte (maximum de sanctiune) cu valoarea unui punct-amenda ceea ce reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotararea Guvernului (330 RON), rezulta 660 de RON, echivalentul a doua astfel de salarii. Intrebarea adresata Ministerului de Interne era foarte precisa. In ce tara a Uniunii Europene valoarea unei contraventii rutiere reprezinta doua salarii? Intrucat s-a declarat public ca Noul Cod Rutier este inspirat din legislatia similara a UE.
"2. Forma si continutul procesului-verbal de constatare a contraventiei se stabilesc prin regulament". Nu se poate vorbi de nici un regulament atata timp cat exista legislatie in vigoare care reglementeaza deja sanctiunile si procesele verbale. Este vorba de Ordonanta 2/2001.
In textul legal citat de autor nu exista nici o norma care sa prevada stabilirea de sanctiuni prin Regulament, asa dupa cum se sugereaza in acelasi paragraf.
Pe de alta parte, O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor stabileste elementele obligatorii pe care trebuie sa le contina procesul verbal de constatare a contraventiei (iar nu forma acestuia), elemente care au fost avute in vedere la stabilirea continutului (modelului) procesului-verbal prevazut de Regulament. De asemenea, se pot da numeroase exemple in legislatia romana in care modelul (adica forma si continutul) procesului-verbal a fost stabilit prin acte normative (chiar de nivel inferior; vezi inclusiv ordine ale ministrilor)".
In articol era vorba doar de forma si continutul procesului verbal. Adica tocmai de faptul ca OG 2/2001 stabileste elementele obligatorii. Textul articolui arata ca se poate vorbi in acest caz de echivoc. Procesele verbale despre care facem vorbire in articol nu contin codul numeric personal al contravenientului, care in mod normal face parte din elementele obligatorii. (M.I.T.)