Introducerea marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei
Marfurile introduse pe teritoriul vamal al Romaniei fac obiectul unei declaratii sumare, cu exceptia celor incarcate in mijloace de transport care trec fara oprire prin apele teritoriale sau prin spatiul aerian al teritoriului vamal. Declaratia sumara se depune la biroul vamal de intrare. Autoritatea vamala poate permite ca declaratia sumara sa fie depusa la alt birou vamal, cu conditia ca acesta sa comunice imediat sau sa puna la dispozitie pe cale electronica informatiile necesare biroului vamal de intrare. Autoritatea vamala poate accepta, in locul declaratiei sumare, depunerea unei notificari si accesul la datele din declaratia sumara in sistemul informatic al operatorului economic. TRASEU. Declaratia sumara se depune inainte ca marfurile sa fie introduse pe teritoriul vamal al Romaniei. In anumite cazuri si in functie de anumite tipuri de transport al marfurilor, de modul de transport sau de agentul economic ori in conformitate cu acordurile internationale care prevad dispozitii specifice in materie de securitate, prin regulamentul vamal se stabilesc:
a) termenul-limita pana la care este depusa declaratia sumara, inainte ca marfurile sa fie introduse pe teritoriul vamal al Romaniei;
b) modalitatile de derogare de la termenul-limita si de modificare a acestuia;
c) conditiile in care se poate renunta la declaratia sumara sau in care aceasta poate fi adaptata. Declaratia sumara se depune de persoana care introduce marfurile pe teritoriul vamal al Romaniei sau care isi asuma responsabilitatea pentru transportul lor catre acest teritoriu. CONDITII. Marfurile introduse pe teritoriul vamal al Romaniei se afla sub supraveghere vamala din momentul intrarii lor si pot fi supuse controlului vamal pana la stabilirea statutului lor vamal. Marfurile straine raman sub supraveghere vamala pana cand:
a) se modifica statutul lor vamal;
b) intra intr-o zona libera sau antrepozit liber;
c) sunt reexportate sau distruse potrivit legii. Marfurile introduse pe teritoriul vamal al Romaniei sunt transportate fara intarziere de persoana care le aduce, in conformitate cu instructiunile autoritatii vamale, astfel:
a) catre biroul vamal desemnat de autoritatea vamala sau in alt loc desemnat sau aprobat de aceasta;
b) spre o zona libera sau antrepozit liber, cand marfurile sunt destinate acestora. EXCEPTII. Cand o nava sau o aeronava este obligata, din motive de forta majora sau caz fortuit, sa faca o escala sau sa stationeze temporar pe teritoriul vamal al Romaniei, transportatorul sau oricare persoana care actioneaza in numele acestuia este obligata sa informeze fara intarziere autoritatea vamala asupra situatiei intervenite, aceasta stabilind masurile de supraveghere a navei sau aeronavei, precum si a marfurilor transportate de acestea. Prevederile de mai sus nu se aplica marfurilor aflate la bordul navelor sau al aeronavelor care traverseaza marea teritoriala si apele teritoriale sau spatiul aerian al Romaniei, fara a avea ca destinatie un port sau aeroport romanesc. In caz de forta majora sau de caz fortuit, la schimbarea destinatiei stabilite transportatorul este obligat sa informeze imediat autoritatea vamala, inclusiv despre eventualele pierderi partiale sau totale ale marfurilor. Stefanica, Dutu & Asociatii
societate de avocati