Armatura Cluj intentioneaza sa modifice structura Consiliului de Administratie al societatii. Modificarea va fi supusa la vot in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din 2 august 2006. Conform modificarilor, CA va delega o parte din drepturile sale unui Consiliu Director, compus din directori executivi. Membrii Consiliului Director vor fi alesi in functie de CA, pe o perioada de patru ani. De asemenea, membrii Consiliului Director nu vor putea fi, fara acordul CA, membri in comitetele de directie, cenzori sau asociati cu raspundere nelimitata in alte societati comerciale concurente sau cu acelasi obiect de activitate, transmite un comunicat remis de societatea Armatura, Bursei de Valori Bucuresti. Data de inregistrare pentru aplicarea hotararilor AGEA este 22 august 2006.