In Romania activitatea de asigurare se desfasoara sub forma asigurarilor de viata si a celor generale, facultative sau obligatorii, in conditiile legii.

Asigurarea facultativa cuprinde raporturile dintre asigurat si asigurator, iar drepturile si obligatiile fiecarei parti se stabilesc prin contractul de asigurare. In asigurarea obligatorie raporturile dintre asigurat si asigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti sunt stabilite prin lege.
Prin contractul de asigurare, contractantul asigurarii sau asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca la producerea riscului asigurat, sa plateasca asiguratului, beneficiarului asigurarii sau tertului pagubit, despagubirea ori suma asigurata, denumita in continuare indemnizatie, rezultata din contractul de asigurare incheiat in limitele si la termenele convenite.
FARA MARTORI. Contractul de asigurare se incheie in forma scrisa. El nu poate fi probat cu martori, chiar daca exista un inceput de dovada scrisa. In cazurile de forta majora, in care documentele de asigurare au disparut si nu exista posibilitatea obtinerii unui duplicat, sunt admise orice dovezi legale care sa confirme existenta acestora. Incheierea contractului de asigurare se probeaza cu polita de asigurare sau cu certificatul de asigurare emis si semnat de asigurator, ori cu nota de acoperire emisa si semnata de brokerul de asigurare. Documentele care atesta incheierea unei asigurari pot fi semnate si certificate prin mijloace electronice, in conditiile prevazute de Legea privind semnatura electronica.
ASIGURAREA DE PERSOANE. Asigurarile de persoane se refera la categoria asigurarilor de viata, iar din categoria asigurarilor generale, la asigurarile de accidente si boala si la asigurarile de sanatate. In asigurarile de persoane, asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat, definit conform conditiilor contractului de asigurare, sa plateasca o indemnizatie de asigurare.
Asigurarea in vederea unui risc privind o alta persoana decat aceea care a incheiat contractul de asigurare se poate incheia potrivit contractului de asigurare. In acest caz, persoana care a incheiat contractul de asigurare are calitatea de contractant al asigurarii.
Un asigurat care a incheiat un contract de asigurare de viata individual trebuie sa aiba la dispozitie o perioada de 20 de zile de la data semnarii contractului de catre asigurator, in intervalul careia poate sa denunte acel contract. Aceste prevederi nu se aplica contractelor de acest tip cu o durata de 6 luni sau mai mica.
PLATA. Indemnizatia de asigurare se plateste asiguratului sau beneficiarului desemnat de acesta. In cazul decesului asiguratului, daca nu s-a desemnat un beneficiar, indemnizatia de asigurare se plateste mostenitorilor legali ai asiguratului.
Desemnarea beneficiarului se poate face fie la incheierea contractului de asigurare, fie in cursul executarii acestuia, prin declaratia scrisa comunicata asiguratorului de catre asigurat sau de contractantul asigurarii, cu acordul asiguratului, ori prin testament.
Inlocuirea sau revocarea beneficiarului se poate face oricand in cursul executarii contractului. Daca asiguratul nu a dispus altfel, atunci cand sunt mai multi beneficiari desemnati, acestia au drepturi egale asupra indemnizatiei de asigurare.
Asiguratorul nu datoreaza indemnizatia de asigurare daca riscul asigurat a fost produs prin sinuciderea asiguratului in termen de doi ani de la incheierea contractului de asigurare sau prin comiterea cu intentie de catre asigurat ori beneficiar a unor fapte grave prevazute in contractul de asigurare. Daca un beneficiar a produs intentionat decesul asiguratului, indemnizatia de asigurare se plateste celorlalti beneficiari desemnati sau, in lipsa acestora, mostenitorilor legali ai asiguratului.
In asigurarile la care se constituie rezerve de prime, asiguratul poate sa inceteze plata primelor cu dreptul de a mentine contractul la o suma asigurata redusa sau de a-l rezilia, solicitand restituirea rezervei constituite, conform contractului de asigurare.
Orice alta plata, indiferent de forma sub care este facuta de asigurator, diferita de indemnizatia de asigurare sau de suma reprezentand restituirea rezervei, nu va putea fi efectuata mai devreme de sase luni de la data incheierii contractului de asigurare.
PREVEDERI. Asiguratul sau contractantul asigurarii, cu acordul asiguratului, poate sa ceara repunerea in vigoare a asigurarii la care se constituie rezerva tehnica, in cazurile prevazute in contractul de asigurare. Indemnizatia de asigurare se datoreaza independent de sumele cuvenite asiguratului sau beneficiarului din asigurarile sociale, de repararea prejudiciului de cei raspunzatori de producerea sa, precum si de sumele primite de la alti asiguratori in temeiul altor contracte de asigurare. Creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca indemnizatia de asigurare cuvenita beneficiarului sau mostenitorului legal, dupa caz.

OBLIGATII