Luni, 27 iunie, se va desfasura, la nivel national, prima proba a bacului - limba si literatura romana. Si anul acesta, bacalaureatul se sustine in doua sesiuni: iunie - iulie si septembrie. Probele promovate in sesiuni anterioare vor fi recunoscute,
Luni, 27 iunie, se va desfasura, la nivel national, prima proba a bacului - limba si literatura romana. Si anul acesta, bacalaureatul se sustine in doua sesiuni: iunie - iulie si septembrie. Probele promovate in sesiuni anterioare vor fi recunoscute, la cererea candidatului astfel ca, daca a avut nesansa promovarii integrale a examenului de finalizare a studiilor liceale el poate acum sustine doar testele la disciplinele la care n-a obtinut nota de trecere.
Metodologie aproape neschimbata
Metodologia de desfasurare a examenului de bacalaureat din acest an nu aduce schimbari majore fata de sesiunile aterioare. Totusi, ministrul Educatiei a accentuat unele aspecte considerate importante pentru asigurarea desfasurarii fara probleme a examenului. Prezentam mai jos cateva repere din metodologie care ajuta candidatii sa previna eventuale situatii neplacute. Potrivit metodologiei de examen, Ministerul Educatiei si Cercetarii organizeaza doua sesiuni de bacalaureat, in fiecare an scolar. Pentru anumite filiere, profiluri si specializari, stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin ordin al ministrului, studiile liceale se pot incheia si cu un examen de certificare/atestare a competentelor profesionale, separat de examenul de bacalaureat, in conditiile legii. Candidatii proveniti din invatamantul de stat au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe. Candidatii proveniti din invatamantul particular vor sustine examenul de bacalaureat, cu taxa, in centrele de examen stabilite de inspectoratele scolare judetene (al municipiului Bucuresti). Candidatii care nu au promovat examenul de bacalaureat in sesiunile anului 2003 sau ale anului 2004, pot solicita recunoasterea unora dintre probele orale, scrise sau practice promovate in sesiunile mentionate. Recunoasterea unora dintre probele promovate este conditionata de o solicitare scrisa. Conform Legii Invatamantului 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, examenul national de bacalaureat consta in sustinerea a doua, respectiv, a trei probe comune si a trei probe diferentiate, in functie de filiera si profil. Probele comune sunt: limba si literatura romana - scris si oral; una din limbile moderne de circulatie internationala studiate in liceu - oral; limba materna - scris si oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale; limba si literatura intr-o limba de circulatie internationala pentru elevii care au urmat studiile liceale cu limba de predare in limba de circulatie internationala respectiva. Probele de examen sunt diferentiate in functie de filiera, profil, specializare si de optiunea elevului. Pentru candidatii proveniti din promotii de pana in anul 2002 inclusiv, de la invatamant de zi, sau de pana in anul 2003 inclusiv, de la invatamant seral sau cu frecventa redusa, se va face asimilarea specializarii absolvite cu una din specializarile in vigoare pentru promotia 2005.
Subiecte de sinteza la probele scrise
Pentru fiecare proba scrisa se stabilesc variante de subiecte din care se aleg, prin tragere la sorti, numarul subiectului probei scrise si al subiectului de rezerva. Subiectele pentru probele de examen se realizeaza la Serviciul National de Evaluare si Examinare si se stabilesc tinandu-se seama de urmatoarele criterii: sa fie in concordanta cu programele scolare si cu programele de bacalaureat aprobate si publicate de Ministerul Educatiei si Cercetarii; sa fie astfel formulate incat tratarea lor sa angajeze cat mai multe posibilitati de analiza, de sinteza si de generalizare din partea candidatilor; sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba grad de complexitate corespunzator continutului programelor scolare si programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate in timpul stabilit; sa permita tratarea lor in timpul acordat candidatilor pentru rezolvare: 3 ore; subiectele si baremele se vor elabora astfel incat sa se asigure unitatea de evaluare la nivel national. Subiectele pentru probele orale se elaboreaza la nivel national si cuprind teme din programele pentru bacalaureat. Tematica si cerintele detaliate/subiectele vor fi facute publice si transmise inspectoratelor scolare cu cel putin 15 de zile inaintea inceperii probelor. Comisiile de examen vor asigura, prin profesorii examinatori, intocmirea biletelor de examen, in preziua inceperii probelor orale. Subiectele de pe biletele de examen vor avea un grad de complexitate care sa permita tratarea lor integrala in maximum 10-15 minute. Examinarea orala se realizeaza de catre cei doi profesori examinatori membri ai comisiei. Profesorii examinatori pot interveni cu intrebari lamuritoare sau suplimentare, de regula dupa ce candidatul si-a prezentat raspunsurile. Examinarea la probele orale se desfasoara in prezenta a cel putin 3 candidati. Fiecare profesor examinator evalueaza raspunsul candidatului de la probele orale cu note intregi de la 1 la 10, in functie de punctajul orientativ de evaluare. Daca baremul conduce la punctaje fractionare, acestea se rotunjesc la cel mai apropiat intreg (in cazul fractiunilor de 50 de sutimi, rotunjirea se face in favoarea elevului). La probele scrise accesul candidatilor in sali este permis pe baza buletinului/cartii de identitate sau a pasaportului, cel mai tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea probei. Supraveghetorii vor interzice candidatilor sa patrunda in sala cu orice fel de lucrari (manuale, dictionare, notite, insemnari, tabele de logaritmi etc., cu exceptia celor prevazute in mod expres in foaia cu subiectele de examen), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Candidatii pot introduce in sali si folosi in timpul examenului acele materiale (dictionar la disciplina limba latina, planul de conturi la disciplina contabilitate) a caror posibilitate de utilizare este mentionata explicit pe subiectul de examen. Nerespectarea acestor dispozitii duce la sanctionarea supraveghetorilor si la eliminarea din sala a candidatului de catre presedintele comisiei de examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu.
In banca in ordine alfabetica
Candidatii se aseaza cate unul in banca, in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o coala de hartie tipizata pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele si completeaza citet celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate va fi lipit, dupa distribuirea subiectelor in sali, numai dupa ce cadrele didactice care supravegheaza in sala au verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce supraveghetorii semneaza in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata. Pentru lipirea coltului lucrarii se va folosi lipici sau acelasi tip de etichete autocolante pentru toate centrele de examen dintr-un judet. Presedintele comisiei va semna si va pune stampila tip "Bacalaureat 2005 - C.E." peste coltul inchis si lipit al lucrarii. Aceste operatii se vor incheia inaintea iesirii primului elev din sala de examen. Pentru ciorne, candidatii vor primi coli obisnuite de hartie, marcate cu stampila. Candidatii pot parasi centrul de examen cel mai devreme dupa o ora si jumatate de la distribuirea subiectelor in sali. Punctajul acordat fiecarui subiect se va transmite candidatilor o data cu subiectul, iar baremul de evaluare va fi afisat la avizierul centrului de examen dupa incheierea probei scrise. Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, socotit din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrarii scrise, candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Se interzice folosirea, in timpul probelor scrise, a minicalculatoarelor, a riglelor de calcul, a altor mijloace de calcul. Nu se foloseste alta hartie decat cea distribuita candidatilor de supraveghetori.
Examenul de Bacalaureat 2005
Sesiunea iunie - iulie 2005
27-28 iunie 2005 - limba si literatura romana - proba orala
29-30 iunie 2005 - limba si literatura moderna - proba orala
1-2 iulie 2005 - limba si literatura materna - proba orala
4 iulie 2005 - limba si literatura romana - proba scrisa
5 iulie 2005 - limba si literatura materna - proba scrisa
6 iulie 2005 - proba obligatorie a profilului - proba scrisa
7 iulie 2005 - o proba la alegere din aria curriculara corespunzatoare specializarii - proba scrisa sau practica
8 iulie 2005 - o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare - proba scrisa sau practica
11 iulie 2005 - afisarea rezultatelor (pana la ora 16.00) si depunerea contestatiilor (orele 16.00 - 20.00)
12-13 iulie 2005 - rezolvarea contestatiilor
14 iulie 2005 - afisarea rezultatelor finale
Sesiunea septembrie 2005
18 - 22 iulie 2005 - inscrierea candidatilor
22-23 august 2005 - limba si literatura romana - proba orala
24-25 august 2005 - limba si literatura moderna - proba orala
26-27 august 2005 - limba si literatura materna - proba orala
29 august 2005 - limba si literatura romana - proba scrisa
30 august 2005 - limba si literatura materna - proba scrisa
31 august 2005 - proba obligatorie a profilului - proba scrisa
1 septembrie 2005 - o proba la alegere din aria curriculara corespunzatoare specializarii - proba scrisa sau practica
2 septembrie 2005 - o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare - proba scrisa sau practica
5 septembrie 2005 - afisarea rezultatelor (pana la ora 16.00) si depunerea contestatiilor (orele 16.00 - 20.00)
6-7 septembrie 2005 - rezolvarea contestatiilor
8 septembrie 2005 - afisarea rezultatelor finale

Ziua

Sursa: ZiuaTe-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.