Sindicalisti, directori de scoli si profesori din invatamantul preuniversitar au criticat initiativa Ministerului Educatiei si Cercetarii de a elabora o lege a asigurarii calitatii in educatie, in contextul continuarii politicii de subfinantare a inv
Sindicalisti, directori de scoli si profesori din invatamantul preuniversitar au criticat initiativa Ministerului Educatiei si Cercetarii de a elabora o lege a asigurarii calitatii in educatie, in contextul continuarii politicii de subfinantare a invatamantului. "Fara bani, fara calitate", a fost sintagma la care au facut apel majoritatea participantilor reuniti ieri la o dezbatere pe marginea proiectului de lege lansat spre dezbatere publica de MEdC, organizata de Tribuna Invatamantului si federatiile sindicatelor din invatamant afilitate la CNSLR-Fratia. Majoritatea liderilor de sindicat au sustinut ca legea este inoperanta in acest moment in invatamantul preuniversitar. Ei au evidentiat cateva puncte slabe ale viitoarei legi: subordonarea MEdC a Agentiei de Evaluare a Calitatii din Invatamantul Preuniversitar, evaluarea activitatii cadrelor didactice de catre persoane fara competenta in domeniu sau evaluarea calitatii prin prisma infastructurii unitatilor de invatamant.
Proiectul legii a fost supus dezbaterii publice de catre ministrul Educatiei, Mircea Miclea, la inceputul lunii martie. Documentul cuprinde: metodologia de asigurare a calitatii in educatie; asigurarea calitatii la nivel institutional; evaluarea externa a calitatii in educatie; organismele implicate in asigurarea calitatii in educatie. Legea ar urma sa intre in vigoare in anul universitar 2006-2007, dupa ce, in anul de invatamant 2005-2006, agentiile cu rol in evaluarea calitatii invatamantului ce se vor infiinta vor experimenta metodologiile de evaluare si asigurare externa a calitatii.
"Subfinantarea a devenit cronica"
Problema finantarii educatiei este considerata de catre participiantii la dezbatere drept principala cauza a scaderii calitatii si cel mai important mijloc pentru cresterea acesteia. "Subfinantarea a devenit cronica" a spus Razvan Bobulescu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Invatamantul Superior Alma Mater, mentionand ca fara bani nu se poate asigura calitate. Proiectul legii stipuleaza ca finantarea din surse publice a invatamantului se face, potrivit initiatorilor acestui proiect de lege, in primul rand, in functie de calitate. Sistemul ii sperie in special pe profesorii din preuniversitar. O parte din criteriile de evaluare a calitatii sunt legate de infrastructura, de dotarile din laboratoare sau de cartile din biblioteci. Ori, acestea constituie puncte slabe ale sistemului de invatamant romanesc, ce nu pot fi rezolvate printr-o lege a calitatii ci prin infuzie de fonduri, au spus participantii la dezbatere.
"Legea este inoperanta si inutila. Ea nu schimba calitatea in invatamant", a afirmat reprezentantul din Calarasi al Federatiei Sinidcatelor Libere din Invatamant. Acesta a spus ca legea face referire la evaluarea in baza unor indicatori europeni dar nu coreleaza si conditiile de desfasurare a procesului de invatamant din Romania cu cele din spatiul european. El a fost sustinut de colegul sau din Ialomita care a afirmat ca "totul pleaca de la finantare".
Marius Nistor, vicepresedinte CNSLR-Fratia si, totodata, reprezentant al Federatiei Sindicatelor Independente din Invatamant Spiru Haret, spune ca, desi se prevede prin lege ca in 2007 educatia trebuie sa primeasca 6% din PIB, pana acum nu s-au facut pasi care sa garanteze atingerea acestui deziderat. "Nu s-a facut nimic" a mentionat el.
Evaluare "independenta" sub coordonarea ministerului
De evaluarea calitatii se vor ocupa doua agentii nationale, infiintate una pentru invatamantul superior si una pentru invatamantul preuniversitar, folosind criterii nationale.
Presedintele Federatiei Educatiei Nationale, Catalin Croitoru, remarca faptul ca legea garanteaza independenta agentiei pentru evaluarea calitatii din invatamantul superior dar trece sub coordonarea ministerului activitatea agentiei aferente pentru invatamantul preuniversitar. "Ele trebuie sa fie independente. Altfel ne facem ca asiguram calitatea, ne facem ca evaluam", a spus Croitoru.
Independenta agentiilor si finantarea lor din surse proprii a fost sustinuta si de reprezentantul universitarilor, profesorul Razvan Bobulescu.
Agentia Romana de Asigurare a Calitatii din Invatamantul Superior (ARACIS) este o institutie publica independenta, de interes national, cu personalitate juridica si cu buget propriu de venituri si cheltuieli. Structura organizatorica si functiile departamentelor din cadrul ARACIS se stabilesc prin Hotarare de Guvern. Printre atributiile agentiei se numara: elaborarea periodica a standardelor de acreditare pentru diferitele tipuri de programe si furnizori de invatamant superior; elaborarea si propunerea, spre aprobare de catre Guvernul Romaniei, a propriei metodologii de evaluare institutionala si de acreditare pe domenii de studiu; propunerea de autorizare si acreditare a furnizorilor de educatie; elaborarea standardelor nationale de referinta si a indicatorilor de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul superior; organizarea anuala de consultari cu institutiile de invatamant superior pentru a stabili prioritatile asigurarii calitatii la furnizorii de servicii de invatamant superior; publica manuale, ghiduri, lucrari de sinteza a bunelor practici de autoevaluare si de asigurare a calitatii in institutiile de invatamant superior din tara si din strainatate, precum si revista "Calitatea in invatamantul superior", ca instrumente complementare de asigurare a accesului public la informatii, inclusiv la cele care sunt afisate pe propriul website; publica anual un Memorandum cu privire la propria activitate; elaboreaza la fiecare patru ani analize de sistem asupra calitatii invatamantului superior din Romania;
"Evaluarea calitatii consta in examinarea multicriteriala a masurii in care un furnizor de educatie si/sau programul acestuia indeplinesc standardele de referinta facute publice", se mentioneaza in document. Alineatul 6 al primului articol din proiectul de lege reglementeaza modalitatile de control al calitatii, prin "activitati si tehnici cu caracter operational, aplicate sistematic de o autoritate de inspectie, pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite pentru activitatea controlata". Problematica evaluarii calitatii nu implica doar controlul acesteia ci si acreditarea furnizorilor de servicii de educatie. In prezent, aceasta operatiune, la nivelul invatamantului superior se realizeaza prin Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare (CNEAA), iar pentru invatamantul preuniversitar, prin Consiliul National de Evaluare si Acreditare a Institutiilor de Invatamant Preuniversitar (CNAIP). Articolul 2 al proiectului de lege mentioneaza: "Acreditarea furnizorilor de servicii de educatie si a programelor de studiu este o componenta a asigurarii calitatii. Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calitatii prin care se certifica respectarea standardelor si criteriilor minime, predeterminate, pentru infiintarea si functionarea furnizorilor de educatie si a programelor lor de studii." Activitatea acestor doua consilii a fost, pana acum, centrata pe evaluarea stardardelor minimale in vederea autorizarii si acreditarii instutiilor furnizoare de servicii de educatie.
Agentia va fi subordonata Guvernului
Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP) va fi in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, structura si functionarea sa urmand a fi stabilita prin Hotarare de Guvern. Ca si in cazul Agentiei pentru invatamantul superior, ARACIP va elabora si propune spre aprobare MEdC indicatorii de performanta care corespund standardelor de acreditare in invatamantul preuniversitar. Agentia va propune Ministerului si infiintarea, prin ordin, a unor noi institutii de invatamant preuniversitar si a unor organizatii de dezvoltare profesionala. Anual, aceasta va publica un raport cu privire la calitatea invatamantului preuniversitar, precum si un memorandum cu privire la propria activitate. ARACIP va fi condusa de un Birou Executiv alcatuit din 15 membri, cadre didactice si experti in invatamantul preuniversitar, numiti pe o perioada de 4 ani, prin ordin al ministrului, potrivit unei metodologii de concurs facuta publica. Mandatul poate fi reinnoit o singura data. Nu pot fi membri ai Biroului Executiv persoane care indeplinesc functii de demnitate publica sau functii de conducere la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii sau ale inspectoratelor scolare judetene. Pentru indeplinirea obiectivelor sale, ARACIP preia infrastructura logistica si baza de date a Consiliului National pentru Acreditarea Invatamantului Preuniversitar (CNAIP).
Rectorii si prorectorii, exclusi de la conducerea agentiilor
Agentia pentru invatamantul superior va fi condusa de un Birou Executiv format din 15 membri, cu functii didactice de predare in invatamantul superior. La infiintare, Biroul Executiv va fi alcatuit din: 8 membri - propusi de Ministerul Educatiei si Cercetarii; 7 membri propusi de Conferinta Nationala a Rectorilor. Membrii Biroului aleg presedintele si vicepresedintele. In termen de cel mult 6 luni Biroul Executiv Interimar convoaca Adunarea Generala a Expertilor, care ii alege cei 15 membri ai Biroului Executiv pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit o singura data. Presedintele si vicepresedintele Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior sunt alesi de Adunarea Generala, dintre membrii Biroului Executiv. Pentru a evita conflictul de interese, initiatorii proiectului au avut in vedere includerea unui articol prin care se interzice demnitarilor si persoanelor cu functii de conducere intr-o institutie de invatamant superior sa fie membri ai Biroului Executiv. Fac exceptie functiile de sef de catedra si prodecan. In acelasi timp, Biroul Executiv interimar va stabili registrul national de experti pentru activitatile de acreditare si de evaluare a calitatii in invatamanul superior. ARACIS va prelua infrastructura logistica si baza de date a Consiliului National de Evaluare si Acreditare Academica. Functiile CNEAA sunt transferate Departamentului de Acreditare din cadrul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior. ARACIS se supune periodic procedurilor de acreditare internationala.
"Furnizori" acreditati de educatie
Proiectul Legii calitatii mai prevede ca, orice institutie sau organizatie, publica sau privata, care isi propune sa ofere servicii de educatie sau formare profesionala in vederea conferirii unei calificari scolare, profesionale sau universitare trebuie sa fie supusa, inainte de functionare, procesului de acreditare. Acreditarea vizeaza institutia ca intreg si fiecare program de studiu in parte. Standardele si procedurile de acreditare se stabilesc prin Hotarare de Guvern. Institutiile, unitatile si programele lor de studii asigura un invatamant de calitate daca: demonstreaza capacitati de realizare a obiectivelor si calificarilor legal definite; satisfac exigentele si asteptarile beneficiarilor directi si indirecti; garanteaza respectarea standardelor de calitate; aspira in mod consecvent la imbunatatirea calitatii si la realizarea unor indicatori de excelenta. Asigurarea si evaluarea calitatii in educatie sunt centrate, in primul rand, pe rezultatele invatarii si se aplica in mod diferentiat in functie de calificarile acordate, se prevede la articolul 7 din proiectul Legii. Calificarile scolare sau universitare si documentele de atestare a acestora sunt definite de Ministerul Educatiei sub forma cadrului national al calificarilor, aprobat prin Hotarare de Guvern. Cadrul national al calificarilor trebuie sa fie compatibil cu cel european pentru a facilita recunoasterea calificarilor si mobilitatea fortei de munca. Dreptul legal de a conferi, diplome sau certificate ce atesta o calificare scolara, universitara sau profesionala este atribuit de Ministerul Educatiei unui furnizor de educatie pe baza aplicarii procedurii de acreditare institutionala si de program. Metodologia asigurarii calitatii in educatie se bazeaza pe relatiile ce se stabilesc intre urmatoarele componente: standarde si standardele de referinta; calificarea scolara sau universitara; indicatorii de performanta. Evaluarea se face atat la nivel local, prin comisii create la nivelul fiecarui furnizor de educatie, precum si extern. La nivelul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar si institutii de invatamant sau al fiecarei organizatii furnizoare de programe de dezvoltare profesionala din Romania se infiinteaza o comisie pentru evaluarea si asigurarea calitatii, ce va reuni reprezentanti ai corpului profesoral; reprezentanti ai parintilor, in cazul invatamantului prescolar si de baza; reprezentanti ai elevilor, in cazul invatamantului liceal, postliceal si profesional; reprezentanti ai consiliului local. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in cadrul institutiilor de invatamant superior cuprinde, intr-un numar relativ egal: reprezentanti ai corpului profesoral; reprezentanti ai studentilor; reprezentanti ai absolventilor; reprezentanti ai angajatorilor. Membrii comisiei nu pot indeplini functii de conducere in institutia respectiva, cu exceptia prorectorului sau directorului adjunct care asigura conducerea ei operativa.
"Aceiasi oameni, acelasi mediu, aceleasi mecanisme"
Proiectul de lege prevede ca, din patru in patru ani, o comisie interna va evalua calitatea activitatii fiecarui cadru didactic si a fiecarui program de studiu. In acelasi timp, anual, aceste comisii vor realiza sondaje in randul elevilor, studentilor, absolventilor si angajatorilor pentru monitorizarea calitatii serviciilor educationale. Printre atributiile mentionate de lege pentru aceste comisii se mai numara: elaborarea si aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii, aprobate de organismul de conducere; elaborarea propunerilor de imbunatatire a calitatii tinand cont de standardele de referinta si ghidul de bune practici elaborate de Agentie.
Comisiile vor include in proportii relativ egale profesori, parinti, elevi si reprezentanti ai consiliului local.
Marius Nistor, liderul Spiru Haret sustine ca structura acestei comisii ridica probleme grave legate de obiectivitatea evaluarii. In opinia sa si a secretaturlui general al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Mariana Becic, "va fi mai rau decat acum". Sunt in prezent, in consiliile locale oameni care n-au pregatirea sau competenta de a evalua activitatea profesorilor.
Tentativele de pana acum pentru evaluarea de catre parinti si elevi a activitatii dascalilor au demonstrat gradul ridicat de subiectivism. "Profesori cu performante deosebite, care au pregatit olimpici, au primit calificative scazute", a spus Marius Nistor.
Mariana Becic spune ca legea nu rezolva problema in invatamantul preuniversitar, caci exista in prezent suficiente mecanisme si mijloace de control al calitatii. "Nu se va schimba nimic. Aceiasi oameni, acelasi mediu, aceleasi mecanisme", a mentionat aceasta.
Evaluarea externa a calitatii in educatie se refera la: evaluarea managementului calitatii la nivel institutional; evaluarea calitatii fiecarui program de studiu oferit de o institutie; evaluarea concordantei dintre autoevaluare si situatia reala dintr-o institutie: evaluarea comparativa, transinstitutionala a unui acelasi program de studiu oferit de diferite institutii sau organizatii. Aceste atributii revin Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) si Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP). Fiecare din aceste institutii vor avea un departament pentru acreditarea programelor de studiu si a institutiilor de invatamant, si un departament de asigurare a calitatii cu functie de evaluare.

Ziua

Sursa: ZiuaTe-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.