Contractul individual de munca se incheie pe o perioada nedeterminata si numai in conditiile expres prevazute de lege se poate incheia si pe durata determinata. CAPACITATEA DE A INCHEIA CONTRACTUL. Persoana fizica dobandeste capacitatea de munca la

Contractul individual de munca se incheie pe o perioada nedeterminata si numai in conditiile expres prevazute de lege se poate incheia si pe durata determinata.
CAPACITATEA DE A INCHEIA CONTRACTUL. Persoana fizica dobandeste capacitatea de munca la implinirea varstei de 16 ani. Persoana fizica poate incheia un contract de munca in calitate de salariat si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala. Incadrarea in munca a persoanelor sub 15 ani si a persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca este interzisa, iar incadrarea in munca, in locuri de munca grele, vatamatoare sau periculoase se poate face dupa implinirea varstei de 18 ani; aceste locuri de munca se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Cetatenii straini si apatrizi pot fi angajati prin contract individual de munca pe baza permisului de munca.
CONDITII. Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Aceasta obligatie de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.
In situatia in care contractul individual de munca nu a fost incheiat in forma scrisa, se prezuma ca a fost incheiat pe o perioada nedeterminata, iar partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice mijloc de proba.

CLAUZA DE NECONCURENTA. In contractul individual de munca pot fi incluse si clauze specifice, precum clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate, clauza de confidentialitate etc. Clauza de neconcurenta il obliga pe salariat sa nu presteze, in intersesul sau propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau ori sa nu presteze o activitate in favoarea unui tert care se afla in relatii de concurenta cu angajatorul sau si il obliga pe angajator sa ii plateasca salariatului o indemnizatie lunara. Clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului pe durata contractului. Indemnizatia datorata salariatului se negociaza si este de cel putin 25% din salariu. Clauza de neconcurenta nu poate fi stabilita pe durata perioadei de proba si nu-si mai produce efectele la data incetarii contractului individual de munca. Prin exceptie, clauza de neconcurenta isi produce efectele si dupa incetarea contractului individual de munca, pentru o perioda de maximum 6 luni, in cazul functiilor de executie, si de maximum 2 ani, pentru cei care au ocupat functii de conducere, daca o astfel de perioada a fost convenita expres prin contract.
CLAUZA DE MOBILITATE. Prin clauza de mobilitate, partile in contractul individual de munca stabilesc ca, in considerarea specificului muncii, executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un loc stabil de munca. In acest caz, salariatul beneficiaza de prestatii suplimentare in bani sau in natura.
CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE. Prin clauza de confidentialitate, partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, contracte colective de munca sau in contractele individuale de munca. Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune/interese.
CERTIFICATUL MEDICAL. O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. In lipsa certificatului medical, contractul individual de munca este nul.
In situatia in care salariatul prezinta certificatul medical dupa momentul incheierii contractului individual de munca, iar din cuprinsul certificatului rezulta ca cel in cauza este apt de munca, contractul astfel incheiat ramane valabil.
La angajarea in domeniile sanatate, alimentatie pu-blica, educatie si in alte do-menii stabilite prin acte normative se pot solicita si teste medicale specifice. Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisa.

PROBA

Jurnalul National

Sursa: Jurnalul NationalTe-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.