Potrivit Notei de Fudamentare a proiectului de Hotarare de Guvern, motivul emiterii actului normativ este dat de necesitatea ameliorarii serviciilor de hemodializa si dializa peritoneala care poate fi realizata prin extinderea participarii private.

"Problemele de dotare si de reabilitare a spatiilor vor fi solutionate prin atragerea de fonduri private, iar utilizarea mai eficienta a resurselor va permite cresterea calitatii materialelor folosite si acoperirea integrala a necesitatilor de tratament medicamentos. Proiectul Hotararii de Guvern urmareste rezolvarea problemelor actuale din domeniul tratamentului prin dializa prin crearea cadrului legal pentru externalizare, si are la baza descentralizarea deciziei si favorizarea liberei concurente, in acord cu principiile de guvernare. Boala cronica de rinichi este o problema importanta de sanatate publica, deoarece afecteaza 10% din populatia generala si poate conduce, in final, la tratament prin dializa. In Romania, peste 7.000 de pacienti supravietuiesc ca urmare a tratamentului prin dializa, asigurat in 72 de centre de dializa. Cheltuielile necesare acestui tratament depasesc 100.000.000 euro pe an", se arata in nota de fundamentare.

Numarul bolnavilor creste anual cu 5-10%

Aratand ca, in prezent, majoritatea centrelor de dializa sunt supraaglomerate, au aparatura cu un grad avansat de uzura, iar dotarile si spatiile de tratament corespund arareori cerintelor minime ale regulamentelor in vigoare, semnatarii notei de fundamentare sustin ca in ultimii 7 ani nu au mai fost infiintate centre de dializa, desi numarul bolnavilor a continuat sa creasca anual cu 5-10%. "De aceea, in ciuda eforturilor personalului medical, calitatea si gradul de siguranta ale tratamentului prin dializa lasa de dorit", se noteaza in document.
Initiatorii proiectului apreciaza ca externalizarea serviciilor de dializa va duce la cresterea accesului pacientului dializat la servicii de hemodializa si dializa peritoneala "echitabile, moderne si eficiente". In plus, externalizarea acestor servicii va permite "descentralizarea deciziei si favorizarea liberei concurente".

Noul centru trebuie sa functioneze in mai putin de 3 ani

Modul de desfasurare a procesului de externalizare a serviciilor de dializa furnizate in cadrul unitatilor sanitare publice, precum si criteriile minime obligatorii pe care autoritatea contractanta are obligatia sa le precizeze in cadrul documentatiei de atribuire vor fi aprobate prin Ordin comun al ministrului Sanatatii Publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in termen de 30 de zile de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial, cu avizul Comisiei de Nefrologie a Ministerului Sanatatii.
Persoana juridica declarata castigatoare in urma finalizarii procedurii de externalizare va incheia cu unitatea sanitara publica un acord-cadru cu o perioada de valabilitate de patru ani. In situatia in care in primul an de valabilitate a acordului cadru furnizorul declarat castigator notifica spitalului si Ministerului Sanatatii intentia de a infiinta un centru nou, partile pot conveni furnizarea de servicii de dializa pe o perioada de inca patru ani. Prelungirea se poate face daca centrul nou este functional la sfarsitul celui de-al treilea an de valabilitate a acordului-cadru.

Prin centru nou, in conformitate cu prevederile prezentului act normativ, se intelege un centru de dializa cu o alta locatie decat cea existenta, aflat in afara spitalului, care indeplineste toate cerintele Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de dializa.

Valoarea contractelor incheiate, in limita fondurilor

Ministerul Sanatatii va coordona si monitoriza spitalele in procesul de externalizare a serviciilor furnizate in cadrul unitatilor de dializa publice. De asemenea, Ministerul Sanatatii Publice va infiinta Comisia Nationala de Evaluare a Unitatilor de Dializa. Componenta, regulamentul de functionare si standardele de evaluare vor fi aprobate printr-un ordin al ministrului Sanatatii, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii.

Art. 5 al proiectului prevede ca unitatile sanitare publice care au organizat externalizarea serviciilor de dializa incheie contracte de furnizare de servicii medicale de dializa cu Casele de asigurari de sanatate in conditiile prevazute de contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Valoarea contractelor incheiate potrivit proiectului va fi asigurata din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, de la subcapitolul "Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala", in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Plata serviciilor de dializa efectuate de furnizorul declarat castigator va fi realizata de unitatea sanitara publica in functie de volumul serviciilor furnizate si la nivelul tarifelor din contractul-cadru.