De exemplu, in cazul unui apartament se vor plati 120 de lei, plus 480 de lei, pentru rezolvarea cererii in regim de urgenta. Un total de 600 de lei. Timpul de solutionare a cererilor cu tarif normal dureaza maximum 21 de zile. „Intabularea terenurilor, adica efectuarea lucrarilor de cadastru si inscrierea in cartea funciara, este cel mai cerut serviciu de catre populatie pentru care se plateste un tarif de urgenta“, a mai spus Robert Tatu.

Cadastrul trebuie facut numai in cazul in care un imobil sau un teren este scos la vinzare, este donat, mostenit sau urmeaza a fi ipotecat. Cadastrul este o lucrare tehnica topografica prin care se stabileste pozitia in plan a unui teren, teren care poate avea si o constructie pe el. „Efectuarea cadastrului nu este obligatorie, este necesara doar in citeva cazuri si trebuie facuta doar atunci cind un imobil sau un teren este vindut, ipotecat, mostenit sau donat“, ne-a spus Adrian Nica, ofiter de presa in cadrul ANCPI. Intocmirea dosarului cadastral se face de catre persoane specializate, autorizate de catre ANCPI. Actele necesare pe care trebuie sa le aiba proprietarul pentru inscrierea imobilului sau a terenului in cartea funciara, respectiv efectuarea cadastrului, sint: act de vinzare-cumparare sau proces-verbal de predare-primire, in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat sau a fost donat, certificat de mostenitor sau hotarire judecatoreasca. Dupa acestea pot fi facute si copii legalizate. Proprietarul va trebui sa mai aiba actul de identitate, o cerere tip completata si semnata de catre el, precum si o declaratie privind limitele proprietatii pentru care se face lucrarea. Cererea si declaratia vor putea fi luate de la expertul care va intocmi documentatia cadastrala. Actele proprietarului impreuna cu cele puse la dispozitie de catre persoanele care intocmesc documentatia cadastrala vor trebui depuse la Oficiile Cadastrale si de Publicitate Imobiliara din localitatile respective. Cadastrul se face o singura data, proprietatea necesitind unul nou doar daca este modificata.