Potrivit Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, absolvenții cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizația de șomaj și se angajează in perioada acordării acestui ajutor beneficiază de 320 lei pe lună.

Banii sunt acordați timp de un an, cu condiția ca absolvenții beneficiari să-și mențină raporturile de muncă cel puțin un an de la data angajării și să-și depună, la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) documentația necesară, la două luni de la terminarea studiilor. Iată documentele care se cer:

- diploma sau adeverința de studii
- certificatul de naștere, copie
- cartea de identitate, copie.

Nu toți absolvenții pot primi acești bani. Există și anumite categorii care sunt refuzate de la plată, precum:

- cei care se angajează la patroni pentru care au mai lucrat in ultimii doi ani
- absolvenții instituțiilor de invățămant față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, să-i incadreze in muncă
- tinerii care la data absolvirii studiilor lucrau
- absolvenții pentru care plata șomajului a fost suspendată
- cei care la data solicitării urmează o formă de invățămant.

Pe langă cei 320 lei, de care absolvenții beneficiază timp de 12 luni, aceștia mai primesc și o primă de instalare. Asta doar in situația in care se angajează cu program normal de lucru și au minimum 16 ani. Potrivit ANOFM, 8.130 de absolvenți sunt inregistrați in baza de date și beneficiază de avantajele legii.