Poetã si traducãtoare in si din limba francezã, Paula Romanescu este o mesagerã a literaturii romane in spaþiul francofon. Cele opt volume de poezie originalã, incepand cu "Avril de ma junesse en fleur", apãrutã in Franþa in 1993, panã la "Insorit regat/Ensoleille empire" (ed. Signata, 2004) si deopotrivã cele peste 30 de volume de poezie ºi prozã de traducere in/din limba francezã, contureazã profilul acestui cãrturar- cãlãuzã prin lumea cuvantului. Dovada recunoaºterii talentului sãu se regãseste in premiile obþinute. Iatã cateva: Prix de l’Europoesie, France, 1993,1994,1996; Prix du Menhir de poesie, France, 1996 s.a.