Aceasta institutie doreste in special ca tinerii din noile tari membre sa faca specializari care le vor da posibilitatea familiarizarii cu regulile europene.

In cazul absolventilor invatamantului universitar, Parlamentul European ofera burse de studii celor care doresc sa invete o meserie la Strasbourg sau Luxemburg. Unul dintre stagiile remunerate este cel de traducatori. Motivul acestor cursuri este acela de a le oferi tinerilor posibilitatea de a-si completa cunostintele dobandite in timpul scolii, dar si de a se obisnui cu activitatea Uniunii Europene, in special cu a Parlamentului European.

Conditii de participare

Iata care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un candidat care aplica pentru un stagiu de traducator:
- sa fie cetatean al unui stat membru UE sau al unei tari candidate la aderare
- sa aiba 18 ani impliniti in momentul in care incepe stagiul
- sa nu fi beneficiat de un stagiu remunerat sau de un angajament salarial de mai mult de patru saptamani consecutiv pe langa o institutie europeana, un deputat sau un grup politic din Parlamentul European
- sa vorbeasca perfect una dintre limbile oficiale ale UE si sa cunoasca destul de bine alte doua limbi oficiale ale UE.

Peste 1.000 de euro

Aceste cursuri de pregatire sunt organizate pe o perioada de trei luni, timp in care stagiarul primeste bursa. Anul trecut, de exemplu, cuantumul bursei a fost de 1.094 de euro pe luna. In plus, cursantul are posibilitatea prelungirii pregatirii remunerate cu inca cel mult trei luni.
Cei care doresc sa aplice pentru un astfel de curs trebuie sa se inscrie cu minimum trei luni inainte de data inceperii acestuia. Datele intre care se organizeaza cursuri de pregatire sunt 1 aprilie-30 iunie, 1 iulie-30 septembrie, 1 octombrie-31 decembrie.

Solicitarile se trimit numai prin posta, fiind nevoie de completarea unei cereri-tip care se gaseste pe site-ul www.europarl.europa.eu/bucuresti/2525/buc4482eu
7569.html.
De asemenea, trebuie anexate urmatoarele documente:
- copie a pasaportului sau a cartii de identitate
- cópii ale diplomelor sau certificatelor obtinute in timpul studiilor
- cópii ale foii matricole.
Adresa la care se trimit solici-tarile este: European Parliament, Translation Traineeships, TOB04B022, L-2929 Luxemburg.. Aceasta institutie doreste in special ca tinerii din noile tari membre sa faca specializari care le vor da posibilitatea familiarizarii cu regulile europene