Asigurarea calitatii educatiei si compatibilizarea sistemului national de invatamint cu standardele europene, prin preluarea la nivel national a competentelor-cheie promovate la nivelul UE, constituie o alta prioritate a Romaniei. De asemenea, trebuie scoase in evidenta si traditiile valoroase ale educatiei romanesti.

Descentralizarea si cresterea gradului de autonomie a sistemului educativ, atit cel preuniversitar, cit si cel superior, reprezinta o alta prioritate in domeniul educatiei.

Reforma educatiei timpurii si asigurarea accesului egal la educatie si formare profesionala trebuie sa fie tinte ale sistemului educational, in urmatorii ani.