Străzile și clădirile din centrul istoric bucureștean, cuprinse intr-o arie de 57 de hectare, vor căpăta o față comercială și turistică inainte de 2007, după ce Primăria Capitalei va fi cheltuit cei 4 milioane de euro destinați revitalizării celei mai frumoase zone din orașul lui Bucur. In ședința Consiliului municipal de ieri au fost votate planul urbanistic și studiul de fezabilitate pentru punerea in practică a proiectului de refacere a centrului istoric.

Evacuarea ilegalilor din buricul Capitalei

Refacerea centrului istoric a stirnit interesul comunității internaționale in 1997-2000, cind Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a derulat un proiect de refacere a fațadelor clădirilor din zona zero a Capitalei. In lipsa sprijinului local, au fost văruite doar citeva fațade, care fac acum fac notă discordantă cu restul zonei, aflat in continuare in ruină. Primarul Băsescu a promis, in 2000, că se va alătura inițiativei PNUD promovind o hotărire de consiliu prin care va putea să-i evacueze pe cei care ocupă fără forme legale casele din centrul vechi al Bucureștiului. Băsescu recunoștea atunci că politica regimului comunist de "populare" a caselor vechi din oraș cu lumpeni a fost menită să distrugă spiritul burghez al zonei. Fostul primar general nu a mers pină la capăt cu promisiunea, poate și pentru că nu avea ce să le ofere la schimb locatarilor din centrul istoric. Insă, inainte de plecarea la Cotroceni, a reușit să antameze o finanțare pentru revitalizarea zonei.

35% punem noi, restul pune Uniunea Europeană

Primăria Capitalei a mai băgat niște bani europeni in refacerea citorva străzi din zona istorică, dar cu ajutorul finanțării aprobate de Consiliul General al Municipiului București se va reface in intregime centrul istoric. Cei 4,1 milioane de euro vor fi asigurați astfel: 10% din fondurile Municipalității, 25% din surse guvernamentale și restul de 65% din Programul PHARE pentru coeziune socială și economică. Primarul interimar, Răzvan Murgeanu, a primit mandat din partea consilierilor să negocieze, să obțină finanțarea și să pună bazele implementării programului. Derularea și finalizarea lui va cădea in sarcina viitorului primar ales, pentru că vom vedea centrul istoric refăcut abia peste 18 luni. Limitele perimetrului supus revitalizării sint: la sud - bulevardul Corneliu Coposu și Splaiul Dimboviței; la vest - Calea Victoriei; la nord - bulevardele Elisabeta și Carol; la est - bulevardul Hristo Botev. Lucrările de reconstrucție și reabilitare a infrastructurii vor fi demarate in a doua jumătate a lui 2005 și se vor incheia la finele lui 2006. Teoretic, ar trebui ca in 2007 să intrăm in UE cu o Curte Veche și cu un Han al lui Manuc reintroduse in circuitul istoric.