Ministerul mediului va mai trebui sa aiba in vedere, in urmatorii patru ani, accesul la surse sigure de alimentare cu apa potabila, asigurarea surselor de alimentare cu apa in zonele deficitare si a alimentarii cu apa potabila la standarde europene prin reabilitarea si modernizarea statiilor de tratare si a retelelor de distributie a apei potabile, relateaza NewsIn.

Programul de guvernare intre 2009 si 2012 prevede si reducerea cantitatilor de apa prelevata din sursele de apa de suprafata si subterane prin cresterea gradului de recirculare in industrie si dezvoltarea sistemului de monitorizare a apelor subterane.

Capitolul privind mediul propus de coalitia PD-L - PSD vizeaza, totodata, reducerea decalajului actual fata de alte state membre ale Uniunii Europene (UE) si dintre regiunile de dezvoltare ale Romaniei cu privire la infrastructura de mediu, prin stimularea investitiilor in domeniu si cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene prin Programul Operational Sectorial (POS) Mediu.

Pentru cresterea calitatii vietii noul guvern propune scaderea riscului de producere a dezastrelor naturale si cresterea gradului de siguranta a cetatenilor prin crearea unei strategii de aparare impotriva inundatiilor. Aceasta vizeaza amenajarea bazinelor hidrografice, imbunatatirea prognozelor, cresterea timpilor de reactie a populatiei si a autoritatilor implicate, precum si imbunatatirea exploatarii coordonate a acumularilor.

De asemenea, ministerul va trebui sa aprobe Planul de contingenta pentru interventii in caz de poluare accidentala a apelor fluviului Dunarea.

Innoirea parcului auto va fi stimulata prin instrumente fiscale

Noul guvern are in vedere si introducerea de instrumente fiscale pentru stimularea innoirii parcului auto national, adoptarea planurilor de reducere a emisiilor de poluanti in atmosfera, precum si a sistemelor de management pentru fluidizarea traficului in mediul urban. Programul de guvernare nu prevede, insa, masuri concrete in acest sens.

In plus, Sistemul National de Monitorizare al Calitatii Aerului si cel de Monitorizare a Radioactivitatii vor fi extinse, iar guvernul va lua masuri inclusiv pentru reducerea nivelului de zgomot si vibratii in zonele rezidentiale, planificarea amenajarii urbane, promovarea transportului public urban si a transportului urban "verde", dar si de reabilitare a zonelor poluate si refacerea mediului in zonele industriale abandonate.

Noul program de guvernare are in vedere si o corelare a politicilor de mediu cu politicile din domeniul sanatatii publice, prin elaborarea si implementarea unui Program National de Actiune pentru Sanatate si Mediu cu finantarea investitiilor in zonele critice, extinderea suprafetelor verzi cu rol de agrement si imbunatatirea microclimatului.

In ce priveste managementul deseurilor si salubrizarea localitatilor, guvernantii vor urmari revizuirea Strategiei Nationale de Gestiune a Deseurilor, elaborarea si implementarea Planului National de Gestiune a Deseurilor pentru perioada 2009 - 2013, precum si valorificarea deseurilor urbane pentru producerea de energie "verde" si a deseurilor industriale inerte in constructii si infrastructura de transport.

Alte directii de actiune prevazute in programul de guvernare se refera la sustinerea unei agriculturi ecologice, incurajarea utilizarii ingrasamintelor naturale si reducerea folosirii pesticidelor, intarirea controlului in domeniul utilizarii si trasabilitatii organismelor modificate genetic si pesticidelor, precum si limitarea efectelor negative ale substantelor chimice periculoase.

Populatia si firmele vor fi incurajate sa diminueze consumul de energie

Executivul va revizui Strategia Energetica Nationala, in conformitate cu planul de actiune privind securitatea si solidaritatea energetica a Uniunii Europene, in scopul reducerii progresive a emisiilor de gaze cu efect de sera, conform angajamentelor asumate.

Astfel, populatia si companiile vor fi incurajate sa isi diminueze consumurile energetice prin utilizarea unor tehnologii eficiente energetic, izolarea termica a locuintelor si utilizarea de autovehicule cu grad redus de poluare. In plus, statul va sustine producerea de energie ieftina si nepoluanta din surse regenerabile si va cauta sa identifice si sa adopte masuri fezabile de stocare geologica a dioxidului de carbon.

Un alt punct al planului de guvernare prevede sustinerea Programului National de Impadurire a zonelor defrisate si extinderea suprafetei impadurite a Romaniei pe terenurile degradate.

Guvernul va propune mecanisme economice si fiscale pentru sustinerea si stimularea investitiilor in infrastructura de mediu, conformarea la legislatia de mediu, reabilitarea, reanalizarea si delimitarea exacta a siturilor Natura 2000 si a ariilor protejate, dar si stimulente economice si financiare pentru investitiile in domeniul gestiunii deseurilor si in special pentru valorificarea acestora.