Regulamentul stabileste regulile de ocupare a terenurilor, de amplasare a constructiilor si amenajarilor, precum si norme arhitectonice pentru Rezervatia Biosferei Deltei Dunarii.

Pe teritoriul pe care se aplica Regulamentul sunt admise case de vacanta sau de cazare turistica in locuinte traditionale, cu suprafata construita la sol de maximum 200 de metri patrati. Alte amenajari admise sunt spatii verzi, de agrement, sport, amenajari piscicole, unitati agricole si edificii de cult cu constructii anexe.

Regulamentul interzice hotelurile cu mai mult de 20 de camere, pensiunile si motelurile cu mai mult de zece camere. Ansamblurile hoteliere cu mai mult de 20 de camere se vor dispune in sistem pavilionar. Cladirile vor avea prispa sau terasa deschisa pe minim 50% din lungimea fatadei. Regulamentul mai interzice folosirea inoxului pentru balustrade si dispunerea antenelor TV si a cablurilor in locuri vizibile.
De asemenea, sunt admise numai constructiile in regim discontinuu - cladiri izolate pe parcela - fiind interzisa amplasarea de locuinte insiruite, care nu sunt caracteristice zonei.

Inaltimea maxima admisa va fi de maximum zece metri (echivalentul a trei niveluri, dintre care unul mansarda sau acoperis), cu exceptia edificiilor cu caracter de unicat - foisoare, belvedere, faruri sau alte structuri pentru navigatie, comunicatii si aparare - si elemente verticale ale lacasurilor de cult.

Autorizarea constructiilor si amenajarilor pe terenuri forestiere este interzisa. Pensiunile si alte constructii sau amenajari destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera padurilor, cu acordul autoritatilor din domeniul protectiei mediului.

Prevederile Regulamentului sunt obligatorii in cazul elaborarii sau reactualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor rurale din Delta Dunarii, cu respectarea specificului local. De asemenea, Regulamentul constituie baza tehnica de avizare si de autorizare a constructiilor si amenajarilor pana la revizuirea planurilor urbanistice generale existente la data intrarii sale in vigoare.

Unitatile administrativ teritoriale din perimetrul Rezervatiei Biosferei Deltei Dunarii au obligatia ca, in termen de 18 luni de la publicarea Regulamentului, sa isi revizuiasca Planurile Urbanistice Generale in vederea armonizarii cu Regulamentul.

Urmarirea aplicarii Regulamentului se face de Consiliul judetean, de primariile de comuna si de Inspectoratul de Stat in Constructii.Regulamentul nu se aplica pentru constructiile si amenajarile cu caracter militar si special.