Potrivit acestor criterii, cadrele didactice vor primi salarii mai mari in functie de performantele la clasa ale elevilor, de rolurile pe care si le asuma - activitati extracurriculare, parteneriate, activitati interdisciplinare, in functie de aplicarea metodelor moderne de predare si de contributia profesorului la prestigiul scolii.

Evaluarea profesorilor va porni de la progresul scolar. Astfel, la inceputul anului scolar, elevii vor fi testati pe baza unor subiecte formulate la nivel national, iar rezultatele testelor vor fi punct de plecare pentru stabilirea salariilor. Cadrele didactice vor fi evaluate de directorul scolii, consiliul profesoral, elevi, parinti si comunitate.

Noua modalitate de salarizare va da directorului scolii mai multe atributii si va limita rolul inspectoratelor scolare.

Ministerul Educatiei a solicitat inspectoratelor scolare ca, pana la 28 noiembrie 2008, sa popularizeze propunerile la nivelul fiecarei unitati de invatamant si sa organizeze dezbateri pe aceasta tema. La discutii sunt invitati sa participe inclusiv reprezentanti ai comunitatilor locale si ai federatiilor sindicale.

Principiile de evaluare a cadrelor didactice si criterii de evaluare a performantei didactice - propuneri MECT