Executivul a aprobat, la initiativa SGG si a Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Programul-pilot "Locuinte sociale pentru comunitatile de romi", care prevede constructia unui numar de 300 locuinte sociale, informeaza NewsIn. La inchirierea acestora au acces, familiile si, dupa caz, gospodariile din comunitatile de romi cu un venit mediu net lunar pe persoana, realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul castigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de INS in ultimul Buletin statistic anterior lunii in care se analizeaza cererea, precum si anterior lunii in care se repartizeaza locuinta.

Nu pot beneficia de locuinte sociale construite prin acest program familiile in care cel putin unul dintre membri, detine o proprietate, a instrainat o locuinta dupa data de 1 ianuarie 1990, a beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte sau detine, in calitate de chirias, o alta locuinta din fondul locativ de stat.

Constructia de locuintelor se va realiza de catre AN
L, cu finantare din surse ale bugetului de stat, alocate cu aceasta destinatie prin bugetul Ministerului Dezvoltarii., iar lucrarile necesare pentru realizarea sau extinderea retelelor de alimentare cu energie electrica, iluminat public precum si tarifele de racordare la energie electrica se finanteaza din surse ale bugetelor locale si din alte surse legal constituite.

Locuintele vor fi construite in cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, in locatii stabilite de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor in urma propunerilor primite de la Agentia Nationala pentru Romi si de la autoritatile administratiei publice locale.

Conform hotararii doptate de Guvern, Ministerul Dezvoltarii va intreprinde demersurile necesare si va incheia acorduri cu autoritatile administratiei publice locale pentru disponibilizarea unor terenuri destinate constructiei de locuinte, precum si pentru realizarea lucrarilor tehnico-edilitare aferente, in vederea asigurarii serviciilor comunitare de utilitati publice.

Dupa finalizarea constructiilor, acestea devin parte a domeniului public al unitatilor teritorial-administrative in care sunt amplasate si se preiau in administrare prin protocol incheiat cu Agentia Nationala de Locuinte, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv de catre consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sau de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in a caror raza administrativ-teritoriala se afla.

Repartizarea se face la cerere, iar autoritatile administratiei publice locale vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si pentru analiza solicitarilor primite. In cazul in care nu sunt inregistrate solicitari eligibile din partea familiilor si gospodariilor din comunitatile de romi, locuintele sociale vacante se pot repartiza si inchiria in aceleasi conditii unor familii din afara acestei comunitati.
Locuintele construite in cadrul acestui programul aprobat de guvern nu pot fi vandute.