Lucrarile pe care MEF vrea sa le contracteze se refera la imbunatatirea drumurilor si intersectiilor existente, construirea unor trotuare noi, a unor facilitati la trecerile de pietoni, precum si a unor alveole de autobuz, in Alesd, Tinaud si Auseu din judetul Bihor, precum si Ciucea, Capusu Mare, Feleacu din judetul Cluj.

Durata contractului, care intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice, este de 12 luni de la data atribuirii si va fi castigat de firma care solicita pretul cel mai mic.

Firmele interesate vor trebui sa depuna o garantie de participare de 72.000 euro, in timp ce garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara taxa pe valoarea adaugata (TVA).

Finantarea lucrarilor necesare imbunatatirii drumurilor din cele doua judete din Ardeal va fi asigurata in proportie de 75% din fonduri Phare, restul sumei urmand sa fie platita de la bugetul de stat.

Orice contestatie va fi rezolvata la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in timp ce organismul competent pentru procedurile de mediere este Oficiul de Plati si Contractare Phare.