Zonele in care se afla blocurile care vor fi auditate sunt Universitate, Aviatiei, Baneasa, Dorobanti, Calea Grivitei, Gara de Nord, Ion Mihalache, Domenii, Bucurestii Noi si Pajura.

Auditul termic este operatiunea care determina solutia tehnica si costurile pentru lucrarile de reabilitare termica a unui imobil. Dupa auditul termic, urmeaza inceperea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor.
In sectorul 1 sunt aproximativ 300 de blocuri care au nevoie de lucrari de reabilitare termica. Costurile pentru lucrari vor fi suportate de primaria de sector, inclusiv partea care ar trebui sa fie achitata de asociatiile de proprietari.

Consiliul local al sectorului 1 a decis, la inceputul anului, ca autoritatea locala sa preia cheltuielile asociatiilor de proprietari pentru reabilitarea termica, urmand ca 66% din costuri sa fie suportate din bugetul local de sector, iar restul de la bugetul de stat.

Preluarea finantarii cheltuielilor se face numai la asociatiile de propriateri care aproba decizia de interventie si semneaza conventia-cadru cu coordonatorul programului anual pentru derularea actiunilor de reabilitare termica a cladirii. Pana in prezent, au fost incheiate 107 conventii-cadru cu asociatiile de proprietari.

Reabilitarea termica presupune decopertarea unei cladiri si acoperirea ei cu un strat termoizolant, inlocuirea tamplariei clasice cu ferestre tip termopan si refacerea hidroizolatiei terasei si a subsolului blocului.

Dupa reabilitarea termica, factura de intretinere a bucurestenilor va scadea cu cel putin 30%, potrivit estimarilor edililor.