Potrivit proiectului, rezervatia cuprinde partea central-vestica a Romaniei, in spa­tiul Carpatilor Meridionali, intre valea Muresului la nord, valea Se­be­sului la est, valea Streiului la Vest si Valea Jietului la sud, in­su­meaza 3328,49 km si este zona de importanta nationala si in­ter­na­tionala cu patrimoniu arheologic, naturalistic, etnografic si imaterial.

In sensul definit de lege, rezervatia este supusa unui regim de ad­ministrare special, in scopul cer­ce­tarii, protectiei, conservarii, res­ta­urarii si punerii in valoare sti­in­tifica si turistica. Pentru admi­nis­­trarea patrimoniului legea pre­ve­de infiintarea Administratiei Re­zervatiei, institutie pu­blica cu personalitate juridica, cu sediul la Deva, in subordinea mi­nisterelor Cultu­rii, Agriculturii si Internelor. Condu­cerea Administratiei Rezervatiei este asigurata de Consiliul stiintific in subordinea caruia se afla Co­le­giul Executiv.