"Conform articolului 95 alineatul 3 din Constitutie, "daca propunerea de suspendare din functie este aprobatã, in cel mult 30 de zile se organizeaza un referendum pentru demiterea Presedintelui", presedintele ramane suspendat. Un referendum care nu e validat, nu are nicio consecintã juridicã, deci daca nu vin noua milioane de oameni, presedintele ramane suspendat", a declarat Bolcas. Acesta sustine ca in acest caz, "Parlamentul trebuie sã-si asume rolul de organ suprem reprezentativ al þãrii, acela de legiuitor care hotãrãºte, prin hotãrari si legi, calea de urmat". Mai precis, afirmã peremistul, Parlamentul poate da o lege care sã stabileascã condiþii mai permisive in care un referendum este valid sau pur si simplu sã ceara alt referendum. "Este foarte greu sã creezi, in conjunctura legislaþiei actuale, un referendum legal", a declarat la sfarsitul acestei sãptãmani, vicepreºedintele executiv al PRM, deputatul Lucian Bolcas.

El nu vede ca fiind neconstituþionalã decizia de nepunere in funcþie a lui Bãsescu dacã la referendum nu vin nouã milioane de oameni ºi nici prelungirea mandatului interimar al lui Vãcãroiu. "Constituþia nu prevede durata in care preºedintele poate fi suspendat si nici un termen fix pentru un presedinte interimar", sustine Bolcas, care crede cã doar Parlamentul rezolvã aceste dileme, prin legi, insã, nu in contextul "vidului legislativ" existent, asupra cãruia legiuitorul trebuie sã lucreze intens, in perioada imediat urmãtoare.