Vicepresedinte al Comitetului a fost numit Liviu Radu, secretar de stat pentru reforma in administratia publica. Membri ai acestui for au fost numiti Daniel Iliescu, reprezentantul Cancelariei Primului-Ministru, Victor Giosan, reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, Ionut Vasilca, reprezentantul Unitatii Centrale pentru Reforma Administratiei Publice si Irinel Paun, reprezentantul Directiei Generale Anticoruptie.

Tot calitate de membri au Mihai Sorin Stanescu, reprezentantul Ministerului Justitiei, Mircea Manuc, reprezentantul Ministerului Sanatatii, Zvetlana Preoteasa (Ministerului Educatiei), Catalin Doica (Ministerului Economiei si Finantelor) si Adrian Miroiu, reprezentantul Federatiei Autoritatilor Locale din Romania.
Decizia intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Guvernul a aprobat in luna iunie Strategia Nationala Anticoruptie in Administratia Publica Locala, masurile propuse vizand reducerea coruptiei in institutiile care emit autorizatii si permise, in politie, jandarmerie, la directiile de taxe si impozite, in institutiile de invatamant si sistemul sanitar.

Strategia acopera perioada 2008-2010 si are scopul de a reduce vulnerabilitatea la coruptie in sectoare precum ordinea publica, sanatatea, educatia sau administratia fiscala, percepute de public ca fiind sensibile la fenomenul coruptiei.
Potrivit ministrului Internelor, Cristian David, Strategia raspunde la conditionalitatea 4 impusa de Comisia Europeana, in legatura cu care Romania este monitorizata in perioada post-aderare. Conditionalitatea 4 se refera la "adoptarea unor masuri suplimentare de prevenire si de lupta impotriva coruptiei, in special in administratia locala".

Masurile incluse in strategie sunt structurate pe cinci domenii principale de actiune, printre care se regasesc debirocratizarea si instituirea unui sistem transparent de utilizare a fondurilor bugetare si comunitare aflate la dispozitia administratiei locale. Autoritatile vor elabora totodata studii care sa masoare perceptia opiniei publice cu privire la progresele in privinta prevenirii si combaterii coruptiei, iar in urma studiilor va fi actualizat semestrial Planul de Actiune al Strategiei. Masurile luate vor fi monitorizate de Comitetul prezidat de ministrul Internelor.

La elaborarea Strategiei Nationale Anticoruptie in Administratia Publica Locala au fost luate in considerare concluziile unor evaluari institutionale, guvernamentale si neguvernamentale realizate in Romania, dar si din surse externe, precum Raportul de Monitorizare al Comisiei Europene din septembrie 2006, Raportul Comisiei Europene privind evolutia masurilor de acompaniere in Romania dupa aderarea la Uniunea Europeana, din 27 iunie 2007, rapoartele Transparency International, precum si rapoartele GRECO - Consiliul Europei.
Documentul propune masuri care vin in completarea Strategiei de Reforma a Administratiei Publice si in completarea Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2005-2007.