Seful statului a trimis, joi, Parlamentului, o cerere de reexaminare a legii pentru modificarea si completarea unei ordonante guvernamentale privind unele masuri de restructurare financiara a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societati comerciale de pe platformele industriale Arad si Harghita.

Ordonanta a fost modificata si completata prin legea transmisa la promulgare in sensul ca Ministerul Sanatatii transfera actiunile detinute in numele statului la SC "Sanevit2003" SA, avand ca obiect principal de activitate productia de aparatura si instrumente medicale, catre o alta autoritate sau institutie publica centrala prin hotarare a Guvernului, fara a se indica de ce se impune un astfel de proces si in lipsa nominalizarii noii entitati care va prelua aceste actiuni.

De altfel, se arata in motivarea presedintelui, in lege nu se face nicio referire la o hotarare a adunarii generale a actionarilor in acest sens, in conditiile in care pana la aceasta modificare Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului participat, in numerar, cu 10 miliarde de lei si ar fi trebuit sa aiba un membru in aceasta adunare. Pe de alta parte, in actul normativ nu se specifica nici ce efect are un posibil transfer in aplicarea unui articol din Ordonanta care se refera la modalitatea de alimentare a fondului de risc.

De asemenea, se arata in motivarea presedintelui, se modifica procedura de numire a membrilor adunarii generale a actionarilor SC "Sanevit2003" SA, in sensul ca acestia vor fi numiti prin ordin al conducatorului autoritatii sau institutiei publice centrale stabilita prin hotarare de Guvern excluzand deci participarea vreunui reprezentant al fostei Autoritati pentru Valorificarea Activelor Bancare (actuala AVAS), care a participat la capitalul social cu un aport in numerar in valoare de 10 miliarde de lei si neclarificand ce se intampla cu aceasta participare si obligatiile aferente.

Seful statului sustine ca prin reglementarea transmisa la promulgat se creeaza o situatie "neclara, incerta si ambigua intrucat nu este precizat expres numarul de actiuni care vor fi transferate de catre Ministerul Sanatatii Publice si nici care va fi autoritatea sau institutia publica centrala catre care se va efectua transferul de actiuni sau care va fi in masura sa numeasca prin ordin membrii adunarii generale a actionarilor societatii comerciale la care se face referire".
"Acest lucru determina crearea unei situatii in care se acorda Guvernului un mandat in alb, in care nu sunt prevazute distinct si precis limitele in care aceasta autoritate poate actiona. Potrivit legislatiei in vigoare privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, textul legislativ trebuie sa fie clar si predictibil", se mentioneaza in motivarea sefului statului.

De altfel, o hotarare de Guvern pune in aplicare o lege, nu o inlocuieste, asa cum se urmareste prin actul normativ transmis spre promulgare.

In expunerea de motive a actului normativ Executivul motiveaza necesitatea completarii Ordonantei initiale prin faptul ca, la infiintarea SC "Sanevit2003" SA nu s-a prevazut si posibilitatea ca, ulterior infiintarii societatii comerciale, actiunile detinute la aceasat sa poata fi transferate catre alta autoritate.