Guvernul a modificat marti Ordonanta de Urgenta 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Masura a fost luata "in scopul perfectionarii si flexibilizarii sistemului achizitiilor publice", se arata in comunicatul remis de Guvern.

Astfel, suspendarea procedurii poate avea loc cu o zi inainte de deschiderea ofertelor. In cazul in care vor fi depuse contestatii asupra anuntului de participare sau asupra continutului documentatiei de atribuire, autoritatea contractanta va avea posibilitatea ca, pana la data deschiderii ofertelor, sa adopte ea insasi masuri de remediere, fara ca procedura de atribuire sa fie suspendata. Daca masurile de remediere sunt satisfacatoare pentru constatari si acesta renunta la contestatie, interventia Consiliului nu mai este necesara, iar procedura continua fara introducerea unei perioade de suspendare. Daca exista una sau mai multe contestatii la care autoritatea contractanta nu adopta masuri de remediere satisfacatoare pentru constatatari, suspendarea devine automata inainte de deschiderea ofertelor, iar Consiliul urmeaza sa isi indeplineasca atributiile legale intr-un termen clar stabilit.

Dupa deschiderea ofertelor nu este permisa depunerea de contestatii care se refera la acte ale autoritatii contractante, produse inainte de acest moment.

Un al doilea moment in care poate avea loc suspendarea procedurii este cu o zi inainte de expirarea perioadei de asteptare impuse de legislatie intre data comunicarii rezultatului procedurii si data incheierii contractului de achizitie publica. In aceasta perioada contestatiile se refera, de regula, la deciziile adoptate in cadrul procesului de evaluare (respingeri ale unor oferte, aplicarea criteriilor de atribuire, stabilirea ofertei castigatoare).

Prin noile reglementari a fost eliminata si obligatia de a aplica procedurile de atribuire prevazute de OUG 34/2006 de catre persoane care nu sunt autoritati contractante, atunci cand acestea atribuie contracte finantate sau subventionate majoritar de o autoritate contractanta, atata timp cat valoarea acestor contracte este mai mica decat valorile peste care este impusa o astfel de obligatie de directivele europene.

Astfel au fost majorate pragurile de aplicare a prevederilor OUG 34/2006 in cazul entitatilor care nu sunt autoritati contractante, dar beneficiaza de fonduri alocate prin diverse programe.

Potrivit noilor reglementari, a crescut de la 2,5 milioane de euro la 5 milioane de euro valoarea estimata a contractului finantat sau subventionat in mod direct in proportie mai mare de 50% de catre o autoritate contractanta, acesta fiind pragul de la care se aplica procedurile de atribuire prin sistemul achizitiilor publice in cazul atribuirii de catre o persoana fizica sau juridica, fara calitate de autoritate contractanta, a unui contract de lucrari.
In cazul atribuirii contractului de servicii de catre o persoana fizica sau juridica fara calitate de autoritate contractanta, pragul a crescut de la 125.000 de euro la 200.000 de euro, valoarea contractului finantat/subventionat in mod direct, in proportie mai mare de 50% de catre o autoritate contractanta.

Totodata, prin noile reglementari, au fost eliminate regulile speciale de atribuire a contractelor de furnizare, precum si a celorlalte tipuri de contracte a caror valoare este mai mica decat pragurile prevazute in directiva europeana (200.000 de euro in cazul contractelor de servicii si 5 milioane de euro in cazul contractelor de lucrari).