Platon a atacat o Horarare a Consiliului Local al municipiului Turda, prin care a fost determinata componenta comisiilor de specialitate de la nivelul Consiliului local Turda.

Prefectul Clujului considera ca unele comisii ale CL sunt ilegale, si anume:

  • Comisia nr.1- Buget, finante, prognoze economice, investitii,
  • Comisia nr.2 – Administratie publica locala, servicii publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, juridic
  • Comisia nr.3 – Urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului, investitii.

Platon a aratat ca raportat la prevederile legale, comisiile mentionate nu sunt legal constituite deoarece Partidul Democrat Liberal are cate 3 reprezentanti in aceste comisii desi, raportat la ponderea acestui partid in Consiliul local numarul maxim de locuri pe care il putea detine este de 2.

Prefectul clujean a facut acelasi lucru si la Dej, unde a atacat in contencios administrativ o alta Hotarare a Consiliului Local Dej, considerand ca ilegala aici este comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie si sport. Aici PDL are 2 reprezentanti in aceasta comisie desi, raportat la ponderea acestor partide in Consiliul local numarul maxim de locuri pe care il putea detine fiecare dintre aceste partide este de cate 1.

Ultimul atac al lui Platon se refera la dispozitiile primarului municipiului Dej, privind mutarea unor directori pe alte functii, fara respectarea prevederilor legale. Astfel directorii vizati sunt: Zegrean Calin Ioan – care a fost mutat din functia de director tehnic in functia de Sef al Serviciului Tehnic. Pugna Marius – care a fost mutat functia de director al administratiei publice locale in functia de Sef al Serviciului Cultura, Muzeu, Tineret, Sport si Culte si Drentea Angela, care a fost mutata din functia de director economic in functia de consilier control financiar preventiv. Aceste mutari sunt considerate ilegale de catre Prefectul Calin Platon deoarece acesta considera ca acesti functionari publici nu au fost mutati pe functii corespunzatoare.

Prefectul de Cluj a atacat in contenciosul administrativ si Hotarari ale Consiliului Local Cluj-Napoca, precum si ale Consiliului Judetean Cluj, pe motiv ca unele comisii de specialitate nu respectau ponderea partidelor in componenta forurilor. Cele doua legislative au schimbat, ulterior componenta comisiilor.