Executivul va publica in Monitorul Oficial actul normativ privind data alegerilor la 1 septembrie, avand in vedere ca legislatia prevede ca data scrutinului trebuie adusa la cunostinta opiniei publice cu cel putin 90 zile inaintea votarii.

In a treia zi de la stabilirea datei alegerilor vor fi desemnati judecatorii din cadrul Biroului Electoral Central (BEC), iar in termen de 24 ore de la investire, deci pana in data de 4 septembrie, va fi ales presedintele BEC.

Cel mai tarziu in 7 septembrie vor fi stabilite masurile privind organizarea alegerilor, respectiv modelele listelor electorale permanente si suplimentare, ale listei membrilor organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, modelele stampilei birourilor electorale si ale stampilei cu mentiunea "VOTAT", ale listei candidatilor, ale declaratiei de acceptare a candidaturii, respectiv de renuntare la candidatura. In acelasi termen va fi aprobat bugetul necesar organizarii alegerilor.

Pana in 21 septembrie vor fi desemnati judecatorii din birourile electorale de circumscriptie. In termen de 24 ore de la data desemnarii acestora vor fi alesi presedintii birourile electorale de circumscriptie.

Pana in 24 septembrie autoritatile competente vor comunica birourilor electorale de circumscriptie numarul minim de semnaturi necesar pentru sustinerea candidaturilor independente in fiecare colegiu uninominal. La aceeasi data va fi adus la cunostinta opiniei publice numarul de alegatori inscrisi pe listele electorale permanente ale fiecarui colegiu uninominal.

Cel tarziu in data de 30 septembrie primarii si prefectii vor delimita si numerota sectiile de votare, iar pana la 1 octombrie partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale vor stabili semnele electorale, care vor fi comunicate BEC.

Pana in 16 octombrie vor fi intocmite listele electorale permanente si vor fi puse la dispozitia alegatorilor, spre consultare.

In termen de 24 de ore de la inregistrarea fiecarei candidaturi vor fi afisate candidaturile acceptate, iar in termen de trei zile pot fi formulate contestatii impotriva deciziei birourilor electorale de circumscriptie de acceptare a unei candidaturi.

Pana la data ramanerii definitive a candidaturilor - cel mai tarziu la data de 29 octombrie - BEC va comunica prefectilor semnele electorale in vederea imprimarii lor pe buletinele de vot. La aceeasi data biroul electoral de circumscriptie va stabili candidaturile definitive.

In termen de 24 ore de la data ramanerii definitive a candidaturilor vor fi comunicate numele si prenumele reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri in birourile electorale de circumscriptie.

Cu cel putin zece zile inainte de data alegerilor (pana in 20 noiembrie), vor fi imprimate buletinele de vot si vor fi confectionate stampilele cu mentiunea „VOTAT”. Pana la orele 18.00, in aceeasi zi, presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare vor prezenta masurile luate pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare si a pazei in jurul locatiei de vot.

In data de 30 noiembrie ora 7:00 va incepe votarea iar la ora 21:00 se va incheia.

Membrii birourilor electorale vor primi o indemnizatie de 66 lei pe zi, iar informaticienii, statisticienii si personalului tehnic auxiliar care participa la activitatea birourilor electorale va fi de 50 de lei pe zi.

Cererile pentru anularea alegerilor din colegiile uninominale, pentru frauda electorala, pot fi formulate pana la 1 decembrie, ora 21:00. In cel mult 48 ore de la primirea dosarelor de la birourile electorale ale sectiilor de votare, deci pana in 4 decembrie, ora 21:00, vor fi centralizate voturile si constatate rezultatele alegerilor pentru fiecare tip de alegere, in fiecare colegiu uninominal si pe competitori electorali la nivelul circumscriptiei electorale, respectiv oficiului electoral.