ANRCTI s-a infiintat in decembrie 2006 avand statut de institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Guvernului, finantata integral din venituri proprii, prin reorganizarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii (ANRC), care s-a desfiintat.

Aprobarea regulamentului de organizare si functionare al ANRCTI este necesara deoarece autoritatea a preluat, pe langa atributiile de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale si unele atributii din domeniul tehnologiei informatiei. In plus, structura conducerii autoritatii s-a modificat si este asigurata de un presedinte si doi vicepresedinti (ANRC avea un singur vicepresedinte).

Prevederile continute de proiectul de regulament se refera la statutul institutiei, rolul si atributiile ANRCTI, finaniarea autoritatii, conducerea institutiei si atributiile persoanelor cu functii de conducere, structura organizatorica si personalul, precum si alte aspecte privind functionarea ANRCTI.