In primul rand terenul trebuie sa fie cuprins in intravilanul localitatii. In situatia in care terenul este situat in extravilan, acesta poate fi integrat in intravilan, dar pentru aceasta este nevoie de aprobarea de catre consiliul local a unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), care creeaza practic un regulament de urbanism cu privire la terenul respectiv.

Terenul situat in perimetrul intravilan al localitatii poate fi apt pentru constructii (curti-constructii) sau dupa caz, teren agricol inapt juridic pentru constructii (teren arabil sau vie, faneata, livada, padure etc.). Trebuie sa ai in vedere faptul ca scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole cu o clasa ridicata de fertilitate (categoria I, II), a livezilor, viilor si a padurilor este restrictionata si implica taxe foarte mari.

Inainte de achizitionarea terenului, ar fi indicat sa soliciti emiterea certificatului de urbanism. Acesta iti va spune ce si cum poti sa construiesti pe terenul respectiv: regimul de inaltime maxim, retrageri fata de limitele proprietatii si aliniamente, POT si CUT. Astfel, vei sti daca aceste norme se potrivesc cu casa dorita. Indicativul POT, procentul de ocupare al terenului, este o valoare procentuala ce reprezinta raportul dintre suprafata terenului si suprafata construita. CUT, coeficientul de utilizare a terenului, este raportul dintre suprafata terenului si suprafata desfasurata a constructiei.

O conditie obligatorie pentru emiterea autorizatiei de construire este si existenta unui drum public de acces (sau a unui drept de servitute privind accesul).