„Rezilierea trebuie sa se poata face de comun acord"
„Partile unui contract de inchiriere sunt reprezentate de un locator (cel care inchiriaza imobilul) si un locatar (persoana careia i se inchiriaza aceasta). Contractul dintre aceste doua parti se incheie in forma scrisa.

Nu este necesara legalizarea lui la un notar, dar este obligatorie inregistrarea lui la administratia financiara, pentru a fi luat in evidenta fiscala si pentru a se percepe taxele aferente. Un punct foarte important pentru viitorul locatar este verificarea contractului de proprietate cu datele din buletinul locatorului, pentru a avea certitudinea ca discuta cu adevaratul proprietar.

Dintre pasii premergatori semnarii contractului de inchiriere, trebuie verificate clauzele contractuale incluse, cum ar fi:

Citeste si:

- conditiile de incetare a contractului de inchiriere - rezilierea trebuie sa se poata face in primul rand de comun acord sau la cererea locatarului, care isi anunta cu o perioada de minimum 30 de zile inainte intentia de reziliere a contractului;

e necesar, de asemenea, ca locatorul sa isi rezerve optiunea de reziliere a contractului in cazul in care observa ca locatarul desfasoara activitati antisociale in locuinta inchiriata, deranjand in mod frecvent vecinii, nu isi achita cheltuielile lunare (intretinere, utilitati, chirie etc.), avand restante mai mari de doua luni;

pentru locatar este foarte important sa urmareasca daca au fost introduse in contract clauze abuzive, prin care este obligat sa faca pe proprie cheltuiala asigurari de daune pentru locuinta inchiriata, sa achite un fond de reparatie pentru aceasta, un fond de rulment, impozitul pentru locuinta revenit din incasarea chiriei etc.".