„Principiul stabilirii impozitului pe cladiri si terenuri pe baza valorii imobilelor ar putea fi reglementat prin modificarea Codului Fiscal”, au spus sursele citate. Noul sistem de calcul ar putea fi introdus in ideea unei cresteri a autonomiei locale in ce priveste administrarea impozitelor legate de proprietate si „unei schimbari profunde a modului de abordare a principiilor de echitate ce guverneaza asezarea sarcinilor fiscale pe proprietate”. „Pentru atingerea acestor deziderate se propune realizarea de masuri pentru impozitarea la valoarea de piata a proprietatilor imobiliare”, au aratat sursele. Conform Codului Fiscal, impozitul pe cladiri este calculat in cazul persoanelor fizice prin aplicarea unei cote de 0,1% la valoarea impozabila a imobilului, determinata in functie de suprafata locuintei, rangul localitatii, zona in care este amplasata cladirea si vechimea imobilului.