Bancile trebuie sa le ofere clientilor contractele de credit inca din faza pre-contractuala, impreuna cu o simulare de costuri, sa prezinte costurile totale ale creditului in orice forma de publicitate, sa mentioneze in contract toate comisioanele percepute, aferente produsului financiar si sa nu majoreze comisioanele pe perioada derularii contractului de credit.

In cazul dobanzii variabile, bancile trebuie sa prezinte indicii in functie de care variaza aceasta, precum si formula de calcul, sa nu modifice clauzele contractuale fara incheierea unui act aditional, acceptat de client si sa ii notifice pe acestia cu 30 de zile inainte sa decida modificarea unilaterala a clauzelor contractuale referitoare la costuri si sa inchida contul curent, aferent contractului de credit sau de depozit, odata cu finalizarea contractului.