Acestia au achizitionat deja dosarul de prezentare necesar pentru a putea participa la actualul proces de privatizare. La solicitarea Eurocopter Franta si S.C. UTI Systems S.A. Bucuresti, AVAS a prelungit termenul de depunere a ofertelor ferme pentru cumpararea IAR Ghimbav pana la data de 15 septembrie 2008, termen necesar pentru finalizarea propriului audit pe care il realizeaza asupra societatii.

Procesul de privatizare a IAR Ghimbav a fost reluat in data de 21 aprilie 2008, dupa ce procedura de privatizare demarata in 2006 nu s-a finalizat.

In 2006 singurul ofertant interesat de IAR SA Ghimbav a fost Eurocopter SAS Franta. Atunci, comisia de negociere a solicitat, permanent, ofertantului Eurocopter imbunatatirea ofertei depuse si a prelungit succesiv, cu perioade de 30 de zile, termenul de valabilitate a ofertei pana la data de 21 octombrie 2007. Aceasta a fost ultima prelungire a ofertei permisa de legislatia in vigoare. Pana la acea data, ofertantul nu a depus oferta finala imbunatatita si irevocabila la sediul AVAS, iar contractul de privatizare nu a putut fi incheiat.

AVAS detine un pachet de 64,89% din actiunile societatii. Obiectul de activitate al companiei brasovene il reprezinta constructia si reparatia de aeronave.