„Actualizarea obiectului de activitate pentru persoanele juridice si dezmembramintele fara personalitate juridica ale acestora, precum si pentru persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice in mod independent si asociatiile familiale se realizeaza de catre Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile de pe langa tribunale, la cerere, fara plata taxelor aferente inregistrarii mentiunii in registrul comertului", se precizeaza intr-o hotarare aprobata recent de guvern.

Documentele pot fi transmise si prin corespondenta
Actualizarea obiectului de activitate se inregistreaza in registrul comertului in baza deciziei/rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, fara ca publicarea in "Monitorul Oficial" si depunerea actului constitutiv actualizat sa fie obligatorii. Potrivit actului normativ amintit, cererile de actualizare si documentele aferente pot fi transmise si prin corespondenta, cu valoarea declarata, data primirii fiind considerata cea a inregistrarii cererii.